Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste koskee palvelua https://help.jamk.fi/.  Help on julkaistu vuonna 2023, joten palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämän verkkopalvelujen tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Havainnoimme sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia esimerkiksi Wave- ja Siteimprove-ohjelmien avulla sekä ruudunlukuohjelmaa käyttämällä (NVDA). Korjaamme jatkuvasti sivustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita. 

Tässä selosteessa kerrotaan,

Help-ohjesivustolle tehdään saavutettavuusauditointi tammikuussa 2024, minkä jälkeen julkaistaan saavutettavuusseloste kokonaisuudessaan.

Saavutettavuusseloste on päivitetty 13.2.2024.

Saavutettavuus Jamkissa

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat saavutettavia, eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Jamkissa on tehty saavutettavuussuunnitelma (pdf) (vaatii kirjautumisen), jonka mukaan saavutettavuus Jamkissa tarkoittaa sitä, että jokainen opiskelija ja henkilökuntaan kuuluva voi tuntea yhdenvertaisuutta ja osallisuutta riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai elämäntilanteestaan. 

Helpin saavutettavuuden tila

Tutkittujen sivustojen saavutettavuus on melko hyvällä tasolla. Saavutettavuusvaatimuksia on selvästi huomioitu. Mutta kuten useimmiten, joitakin sekä teknisiä että sisällöntuotannollisia korjauskohteita löytyi.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Käyttöä estävät saavutettavuusongelmat

 • Videon esittäminen sivustolla on toteutettu standardin mukaisella HTML5 tason videoelementillä. HTML videoelementin toteutuksesta vastaa kukin selain omalla toteutuksellaan, minkä takia videon kontrollointiin käytettävät ohjainkomennot voivat vaihdella selaimittain. Testissä Mac ympäristössä Safari -selain ei ladannut tai näyttänyt videoelementin sisältämää <track> elementtiä, jossa oli videon tekstitys standardin mukaisessa .vtt-tiedostossa. Muut selaimet tunnistivat tekstitystiedoston, jonka sai näkyviin selainkohtaisesti videoelementin kontrolleilla.
 • Joidenkin videoiden esikatselukuva (poster) linkki on virheellinen eikä videon paikalla näytetä esikatselukuvaa.
 • Windows ympäristössä ongelmaksi muodostui myös korkean kontrastin tila, jossa sivun latautuessa videon esikatselukuva (poster) ei tule näkyviin vaan ruutu pysyy mustana. Ainoastaan videon ohjainpainikkeet ja aikajana näkyvät. Vasta videon käynnistäminen tuo kuvan (videon) näkyviin.
 • Videon toimintopainikkeet olivat saavutettavissa näppäimistöllä mutta eivät kovin hyvin ruudunlukuohjelmalla, ellei ota koko näytön tilaa käyttöön. Ruudunlukija ei myöskään saa kaikilta videotoistimilta riittävää informaatiota käytettävissä olevista kontrolleista. Selaimen oma videotoistin esimerkiksi ilmoittaa ruudunlukijalle ainoastaan tiedon ”painike”. Verrattaessa esimerkiksi Youtube videotoistimeen, joka ilmoittaa kustakin painikkeesta selkeästi sen tarjoaman toiminnon.
 • Kun korkean kontrastin teema on valittuna, lomake -elementeissä valintamerkki ei erotu

Käyttöä vaikeuttavat saavutettavuusongelmat

 • Selaimen omilla komennoilla (Ctrl + tai Cmd +) zoomattu sisältö muutti näkymän vastaamaan “mobiilinäkymää” mutta testatuilla kahdella koneella (Windows 11 ja Mac) ei Google Chrome enää avannut lainkaan valikkoa.
 • Sivun 400% zoomauksella sivun ylätunniste (header) peittää hyvin suuren osan sivun pinta-alasta vaikeuttaen sisällön tarkastelua. Näppäimistöä navigointiin käytettäessä alaspäin vierittäminen onnistuu helpohkosti kun sivun vierityksessä päästään kohtaa, jossa header vierittyy myös piiloon ruudun yläosaan. Tällöin koko selainikkuna on käytettävissä varsinaiselle sisällölle. Ylöspäin vieritettäessä ylätunniste tulee heti näkyviin ja peittää suuren osan selainikkunan pinta-alasta vaikeuttaen sisällön käyttämistä. Ylätunnistealueen siirtyminen piiloon näytti myös toimivan eri tavoin eri selaimilla. Google Chromella ylätunniste näytti jäävän näkyviin myös sivua vieritettäessä alas.
 • Hakulomakkeissa ei ole nimetty kaikkia lomakekenttiä siten, että avustavat tekniikat saisivat niistä tiedon kentän tunnistamiseksi. Puuttuvat lomakekenttien kuvaukset tekevät tietojen syöttämisestä työläämpää ruudunlukuohjelman avulla. Jos kentät on nimetty oikein, apuvälineen käyttäjä voi siirtyä suoraan lomakekentästä toiseen yhdellä sarkainnäppäimen painalluksella. Jos kenttiä ei ole nimetty, lomakkeen tietojen syöttäminen muuttuu monimutkaisemmaksi ja hitaammaksi ellei mahdottomaksi.
 • HTML merkkauksen tehtävä on kertoa sivun sisällöstä sisällön tarkoitus – mitä sisältö on. Merkkaus on tehtävä spesifikaation mukaisesti ja oikein. HTML-rakenteeseen pitää merkitä sivun sisältöä rakentavat otsikot loogisesti ja hierarkkisesti oikein. Otsikkoa tulisi aina seurata sisältö, jolle otsikko on kirjoitettu.
 • Merkittävä osa käyttäjistä hyödyntää käyttöjärjestelmien tarjoamia kontrastiteemoja, joissa tyypilisesti näytön (sisällön) värit esitetään käänteisinä. Joillain sivuilla tapahtuu kuvan katoaminen, kun hiiriosoitin viedään kuvan päälle. Näppäimistöllä sarkaimella navigoitaessa näin ei tapahdu.
 • Ruudunlukuohjelma muuntaa tekstiä puheeksi. Jos sivun tai yksittäisen tekstin kieliattribuutti on muu, kuin kieli, jolla teksti on laadittu, voi sisällön ymmärtäminen kuulonvaraisesti olla vaikeaa tai jopa mahdotonta, sillä apuvälineohjelma tuottaa tällöin esimerkiksi suomea, jota äännetään englantilaisittain.
 • Ruudunlukuohjelmat lukevat käyttöliittymäelementtien nimet käyttäjälle. Jos nimet eivät ole samalla kielellä kuin itse sivusto, sisältöjen selaaminen hidastuu ja vaikeutuu.
 • Aktiivisen kohdan sijainti tulisi sivun latautuessa olla lukemisjärjestyksen mukainen eli aluksi sivun ylhäällä vasemmassa reunassa. Käyttäjä navigoi itse tästä eteenpäin haluamallaan tavalla.
 • Sivulla https://oppimateriaalit.jamk.fi/fi/digitaalisuus/ on lisäksi erikoinen tilanne Jaws-ruudunlukuohjelman kanssa: kun sivu latautuu, ruudunlukuohjelma antaa äänimerkillä tiedon siirtymisestä ns. lomaketilaan, jossa otetaan siirtymiskomentojen sijasta vastaan tekstiä (kirjaimilla ei-lomaketilassa tehdään navigointitoimia).
 • Yhteydenottolomakkeella tapahtuvasta virheestä (puuttuva pakollinen tieto – ”Kenttä on pakollinen”) tulee yleistieto, mutta käyttäjälle ei kerrota, mikä virhe on ja missä lomakekentässä.
 • Ruudunlukuohjelmalle ilmoitus tulee Lähetä-painikkeen jälkeen ja ruudunlukija lukee sen automaattisesti. Jos käyttäjä ei saa selvää heti, hän yrittää lukea sen uudelleen, mutta tämä ei onnistu. Tekstiä ei löydy, vaikka käyttäjä nuoli ylös/alas -painikkeilla etsii virheilmoitusta.

Mobiilikäyttöön liittyvät saavutettavuusongelmat

 • Kun mobiililaitteessa on otettu käyttöön ruudunlukuohjelma, ei videon toistaminen toimi tavalliseen tapaan:
  • Pyyhkäisyeleillä edettäessä aktiivisen kohdan osoitin piirtyy koko videoelementin ympärille, ei siis toimintopainikkeiden ympärille (Play).
  • Videon saa käynnistymään kaksoisnapautuksella, jolloin video avautuu ”läpinäkyvälle” sivulle.
  • Ruudunlukuohjelmalla navigoitaessa tulee luettavaksi taustalle jääneen sivun sisältöjä. Jotta käyttäjä pystyisi pysäyttämään videon ja poistumaan näkymästä, hänen pitää nähdä koskettaa videoelementtiä ja napauttaa sitten. Tämän jälkeen näkymästä pääsee poistumaan vain, jos käyttäjä navigoi koko taustalle jääneen sivun sisällön taaksepäin. Tämä vaatii useita kymmeniä taaksepäin pyyhkäiseviä eleitä.
  • Jos näin osaa tehdä, pääsee vihdoin yläreunassa vasemmalla näkyvään Sulje-painikkeeseen.
  • Ohjaavilla pyyhkäisyeleillä aktivoituu koko videoelementti, mutta videon keskellä olevaan Play-painikkeeseen ei pääse. Jos käyttäjä näkee videon keskellä olevan käynnistyspainikkeen, koskettamalla sitä suoraan videon saa toistumaan.
  • Tämä ongelma estää toimimisen testauksen kohteena olevalla sivustolla, mutta tarjottu vaihtoehtoinen kanava on saavutettava ja siellä videon saa käyntiin.
  • Vinkki vaihtoehtoisesta kanavasta tulisi sijoittaa videon edelle, jotta vinkki ei jäisi huomaamatta käyttäjältä. Nyt vinkki on videon jälkeen. Kun käyttäjän toimet epäonnistuvat, hän ei välttämättä selaa sivun sisältöjä eteenpäin.
 • Kun tarkastavalla sivulla olevan videon käynnistää mobiililaitteessa ruudunlukuohjelman ollessa käytössä, aktiivinen kohta pomppaa sivun yläreunaan eli video katoaa näytöltä.
 • Mobiilinäkymässä kielen valinta tehdään aivan navigaatiovalikon lopusta. Näönkin varaisesti sijainti on liian kaukana ja etenkin, jos käyttäjä selaa sivustoa askeltaen näppäimistörajapinnan varassa esim. ruudunlukuohjelman avulla
 • Mobiililaitteella ruudunlukuohjelma kertoo kuvien kohdalla ”Areena Pro” tai ”Areena Public”. Merkitys ei avaudu käyttäjälle.

Muita helppokäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä havaintoja

 • Tekstin keskittäminen aiheuttaa sen, että leipätekstikappaleessa rivit alkavat eri kohdista näytöllä. Henkilölle, jolla on lukemisen häiriöitä tai käytössä ruudunsuurennusohjelma – tai henkilöllä on ns. putkinäkö – tämä vaikeuttaa sisällön lukemista.
 • Navigaatio on rakennettu siten, että näytöllä näkyvä painike avaa alavalikon. Ensimmäisenä on avatun kategorian laskeutumissivun linkki, joka on nimeltään sama kuin alavalikon avaava painike.
 • Sivustolla on käytetty tapaa, jossa iso alue johtaa jonkin aiheen sivulle ja käyttäjälle näytetään otsikon alla ote kohdesivun tekstistä. Kognitiivisesti voisi olla parempi, jos otsikon alla olisi jokin ehyt ingressi, jonka käyttäjä lukee kuvailuna linkin aiheesta. Nyt ensimmäisestä leipätekstikappaleesta on otettu pätkä esikatseluun ja lauseet loppuvat kesken.
 • Kuville tulee saavutettavuusvaatimusten mukaan kirjoittaa vaihtoehtoiset kuvaukset.  Helppokäyttöisyyden ja käytettävyyden kannalta kuvaukset kannattaa kirjoittaa vain silloin, kun kuva lisää jollakin tavoin leipätekstissä käyttäjälle annettavaa informaatiota. Ruudunlukuohjelmille tulee sivuilta valtavasti tietoa kaikista sivun elementeistä, joten kaikki ns. turha tieto vain hidastaa sisältöjen selaamista.
 • Jos linkki avaa jotain muuta kuin toisen verkkosivun ja käyttäjän tulisi osata toimia oikealla tavalla avautuvan uuden sovelluksen kanssa, on tieto muuttuvasta toiminnasta oltava linkkitekstissä.

  Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

  Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Lähetä palautteesi sähköpostilla osoitteeseen saavutettavuus(at)jamk.fi

  Valvontaviranomainen

  Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

  Valvontaviranomaisen yhteystiedot

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
  www.saavutettavuusvaatimukset.fi
  saavutettavuus(at)avi.fi
  puhelinnumero vaihde 0295 016 000