Tietosuojaseloste – Julkaisualusta

EU -tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 24.4.2019

1 Rekisterin nimi

Julkaisualusta

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

Järjestelmätoimittajan tietosuojaseloste

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Prosessista vastaavat:

 • Koulutuksen kehittämispäällikkö Sirpa Tuomi,
 • Markkinointipäällikkö Heli Toivola;
 • Kirjaston johtaja Teemu Makkonen

Sisällölliset pääkäyttäjät:

 • Oppimateriaalit: Mari Varonen
 • Blogit: Esko Pulliainen
 • Verkkolehdet: Hanna Räisänen, Pekka Salminen, Teemu Makkonen
 • Biotalouskampus: Tanja Minkkinen

Tekniset pääkäyttäjät:

 • Kimmo Hämäläinen
 • Terhi Taanonen

etunimi.sukunimi[a]jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröitynyt käyttäjä voi julkaista artikkeleita ja sivuja julkaisualustalla. Osa sivustoista vaatii kirjautumisen. Osassa sivustoista on mahdollista kommentoida sivuja ja artikkeleita nimettömästi.

5 Rekisterin tietosisältö

Järjestelmä sisältää tiedot rekisteröityneistä käyttäjistä (opiskelijat, henkilökunta, muu rekisteröitynyt käyttäjä)

 • käyttäjätunnus
 • käyttäjän nimi
 • sähköpostiosoite
 • tekstit, kuvat ja kommentit

6 Käsittelyperuste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisteröidyn suostumus.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityneiden käyttäjien tiedot haetaan käyttäjätunnuksella AD-järjestelmästä. Pääkäyttäjä aktivoi käyttäjätunnukset.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana. Käyttäjätunnuksen perusteella määräytyvät heidän oikeutensa nähdä ja tehdä muutoksia tietosisältöön. Tunnus lakkaa toimimasta, kun työ- tai opiskelijasuhde päättyy.

Henkilötietojen käsittely on rajattu Jamkissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Kaikki palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy sallitaan vain ylläpitäjille.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.