Tietosuojaseloste – Moodle

 1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Rajakatu 35, 40101 JKL
 2. Rekisteriasioita hoitavat: vastaava johtaja vararehtori Heikki Malinen, prosessista vastaava Sirpa Tuomi koulutuksen kehittämispäällikkö, sisällöllinen pääkäyttäjä Mari Varonen, tekninen pääkäyttäjä Kimmo Hämäläinen etunimi.sukunimi@jamk.fi
 3. Tietosuojavastaava Annukka Akselin tietosuoja@jamk.fi
 4. Käsittelijä: Mediamaisteri Oy, PL 82 33101 Tampere 010 281 8000, info@mediamaisteri.com
 5. Rekisterin nimi: Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri
 6. Henkilötietojen käyttötarkoitus: Ko. palvelun tarjoaminen käyttäjille
 7. Rekisterin sisältämät tiedot: Käyttäjien perusyhteystiedot, nimi, sähköposti, käyttäjätunnus, salasana ja kuva. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.
 8. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan a) rekisteröidyltä itseltään hänen tullessaan asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille sekä b) kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.
 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto: Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU ja ETA-alueen ulkopuolelle.
 10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat: Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassaoleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilyttämisestä muuta.
 11. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käyttämään ainoastaan tehtävään nimetyt työntekijät. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.
 12. Rekisteröidyn oikeudet: pyytää pääsy itseä koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää ko. tietojen oikaisua tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, oikeus peruuttaa suostumus niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, tehdä kantelu valvontaviranomaiselle ja muut tietosuojalainsäädännön oikeudet. Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.