Tietosuojaseloste – Panopto

EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Päivitetty 19.10.2021

1 Rekisterin nimi

Panopto

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100

https://www.panopto.com/privacy/

Rekisteristä vastaava johtaja tai prosessin omistaja: Mikko R. Salminen, hallintojohtaja

Sisällöllinen pääkäyttäjä: Jari Järvinen, järjestelmäsuunnittelija, ICT-palvelut

Tekninen pääkäyttäjä: Kimmo Hämäläinen, järjestelmäsuunnittelija; ICT-palvelut

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Videoiden ja äänitiedostojen julkaisu ja jakelu

5 Rekisterin tietosisältö

Vastuutaho vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään Jamkin henkilötietojen käsittelyohjeen mukaisesti.

Kerättävä tietosisältö:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio
  • Käyttäjätunnus

6 Käsittelyperuste

  • Suostumus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Työsuhde ja opiskeluoikeus rekisterinpitäjään sekä ohjelmistolisenssin rajoitukset

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot haetaan Halko-järjestelmästä kirjautumisen yhteydessä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on ylläpitäjillä/pääkäyttäjillä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on käytön mahdollistaminen.

Rekisterin käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelulla on pääkäyttäjät Jamkilla, Nordunetilla ja Panoptolla. Palvelimet sijaitsevat Nordunetin tiloissa Tanskassa.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilökohtaisissa kansioissa videoita säilytetään 6 kuukautta viimeisestä katselusta, jonka jälkeen ne menevät roskakoriin ja poistuvat sieltä kolmen kuukauden kuluttua. Ei-henkilökohtaisten säilytysaika on kaksi vuotta viimeisestä katselusta, jonka jälkeen ne poistuvat roskakoriin. Käyttäjätiedot eivät automaattisesti poistu käyttöoikeuden lakatessa. Pyynnöstä voidaan poistaa tiedot järjestelmästä.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan Jamkin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet-sivulla.