Jamk Sign

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoituspalvelu

Jamk Sign -allekirjoituspalvelua käytetään valmiin asiakirjan sähköiseen allekirjoittamiseen.

Jamk Signia käytettäessä kaikkien yksittäisen asiakirjan allekirjoittajien on allekirjoitettava asiakirja sähköisesti. Allekirjoituspalvelun kautta allekirjoitettua asiakirjaa ei voi enää sähköisen allekirjoittamisen jälkeen allekirjoittaa erikseen paperimuodossa, koska tällöin jälkikäteen kynällä tehdyn allekirjoituksen tiedot eivät enää päivity osaksi kyseisen asiakirjan sähköisen allekirjoituksen sinettileiman tietoja, josta allekirjoituksen aitous tarvittaessa tarkistetaan.

Huomaathan, että valmiit, sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat säilyvät Jamk Sign -palvelussa vain 30 päivää. Allekirjoituskierron aloittajan vastuulla on huolehtia asiakirjojen tallentamisesta Jamkin asianhallintaan (Tweb).

Huom! Asiakirjaa, joka on sähköisesti allekirjoitettu toisella allekirjoituspalvelulla ei voi enää allekirjoittaa uudelleen JAMK Sign palvelussa.

Jamkin sopimukset tallennetaan/laaditaan ja allekirjoitetaan sopimuksenhallintajärjestelmässä (Cloudia Sopimus).

Perehdythän ohjeistukseen huolella ennen allekirjoituspyynnön lähettämistä.

Sähköinen allekirjoitus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus on hyväksynyt sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton 21.9.2020.

Asiakirjojen allekirjoittamisesta vastaavat toimivaltamääräyksessä määrätyt henkilöt samalla tavalla, kuin jos asiakirja allekirjoitetaan käsin. Sähköinen allekirjoitus ei tuo muutosta Jamkin johtosäännössä määritettyihin toimivaltuuksiin.

Allekirjoituspalveluun sisäänkirjautuminen ja tunnistautuminen tapahtuu kaksivaiheisesti. Jamkin henkilökuntaan kuuluva käyttäjä pääsee kirjautumaan järjestelmään Jamkin tunnuksillaan (JAMK Tunnukset-painike), kun taasen Jamkin ulkopuolinen allekirjoittaja kirjautuu järjestelmään allekirjoituskiertokohtaisella kutsutunnisteella (Seuraava-painike).