4. Kontaktitapaamisia koulussa tai verkossa sekä lähipäivien idea

Opintojaksojen kontaktiopetus

Hyvinvointiyksikön opintojaksoihin sisältyy sekä itsenäistä opiskelua että kontaktiopetusta. Kontaktiopetus voi toteutua lähipäivinä koulussa tai Zoomin/ Teamsin välityksellä verkossa. Opintojakson alkuun sijoittuu yhteinen aloituskerta jossa saat selville opintojakson yksityiskohdat.

Kontaktiopetukseen on syytä valmistautua etukäteen tutustumalla aiheeseen Moodlessa ja tekemällä mahdolliset ennakkotehtävät. Huolellinen valmistautuminen tukee esimerkiksi käytännön harjoittelua, kun sinulla on jo käsitystä siitä, minkälaisiin asioihin sinun tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi kyynärsauvojen pituuden säätämisessä tai kävelyn ohjaamisessa.

Pyrimme ilmoittamaan kontaktipäivien aikataulut sekä mahdolliset muutokset hyvissä ajoin. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi äkillisten sairastumisten vuoksi. Siksi on tärkeää, että seuraat ammattikorkeakoulun sähköpostiviestejä, Optiman/Moodlen työtilojen  ajankohtaista-palstoja ja ilmoituksia sekä Elmo-opiskelijaintraa.  Muista, että olet sallinut Optiman/Moodlen lähettää sinulle muistutusviestejä sähköpostiin!

Huomioithan, että opetusta voi olla sekä arkipäivinä että viikonloppuisin. Läsnäolo opintojaksojen kontaktikerroilla on pakollista eli varaa nämä päivät kalenteriisi klo 8.00 – 18.00. Päivien yksityiskohtaisemmat sisällöt ja aikataulut tarkentuvat lähempänä toteutusta. Mahdolliset poissaolot sinun pitää ensisijaisesti korvata osallistumalla vastaavan sisältöisiin kontaktipäiviin. Mikäli tiedät poissaolostasi etukäteen, ole yhteydessä opintojaksoa toteuttaviin opettajiin ja opettajatutoriisi, jotta poissaolon korvaaminen voidaan suunnitella etukäteen. Poissaoloihin pätevät samat syyt kuin työelämässä eli älä tule sairaana kontaktipäiville. Työesteet, lomamatkat yms. eivät ole peruste poissaoloille. Kontaktipäivät ovat usein sisällöltään ja toteutukseltaan sellaisia, että niitä ei voi korvata kirjallisilla tehtävillä.

Lähiopetuksen idea

Koululla tapahtuvan lähiopetuksen yleisenä tavoitteena on syventää ja soveltaa oppimista sekä harjoitella ammatillisia dialogi- ja työelämätaitoja. Lähiopetuksen aikana saat kokemusta olla niin ohjaajan, kuin ohjattavan roolissa sekä harjoittelet palautteen antamista esimerkiksi siitä, millaiselta ohjaajan/ohjaajien otteet tuntuivat, kun he avustivat sinua siirtymään vuoteesta pyörätuoliin.

Lähiopetusta on määrällisesti melko vähän, sen vuoksi niissä korostuu tehokas ajankäyttö. Tämä edellyttää hyvää valmistautumista päiviin sekä aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen. Tee siis ennakkotehtävät huolellisesti, tutustu opintojakson materiaaleihin ja hae tarvittaessa ohjausta itsellesi haastaviin teemoihin jo ennen tapaamisia.

Lähiopetuksen päiviin on sijoitettu usean eri opintojakson tunteja eli ole tarkkana aikataulujen lukemisessa. Opiskelukaverin lukujärjestys voi poiketa omastasi johtuen mm. hyväksiluvuista opintojaksoihin liittyen. Varaa aikaa siihen, että löydät paikalle oikeaan luokkaan Dynamon tai Rajakadun kampukselle. Koska yhteisiä päiviä on vähän, on syytä kunnioittaa myös muiden työaikaa, olethan ajoissa.

Kontaktipäivien yhteyteen kannattaa tarvittaessa sopia myös tapaamisia opettajien, opon, oppilaitospastorin ym. tahojen kanssa. Tuolloin voitte tehdä myös ryhmätöitä kasvotusten, hyödyntää kirjaston ja kielikeskuksen palveluita sekä tietenkin rentoutua!

Kontaktiopetusta on myös verkossa

Kontaktiopetus voi toteutua myös verkossa mm. verkkoluentojen, asiantuntijavierailujen tai toiminnallisten webinaarien muodossa. Olipa tilaisuus minkälainen tahansa, sinun tulee valmistautua siihen varaamalla itsellesi oppimisen ja osallistumisen mahdollistavat tilat, välineet ja muut materiaalit. Huomioi myös tilaisuuden luonne, jotta esimerkiksi luottamuksellinen pienryhmäkeskustelu ei ole ulkopuolisten korvien kuultavissa. Perusedellytyksenä verkko-opetukseen osallistumisessa on, että voit esittää ajatuksiasi sekä puhumalla että kirjoittamalla. Monesti opiskelijalta edellytetään myös kuvan käyttömahdollisuutta. Opiskelijan näkökulmasta katsoen osallistumisen tulisi olla samanlaista kuin jos opiskelu tapahtuisi luokassa. Verkko-opetusta voidaan myös nauhoittaa, mikäli oppimissisällöt tai oppimisen tavoitteet ovat sellaisia, että niiden opiskelu jälkikäteen ilman ryhmää on mahdollista. Suurin osa kontaktiopetuksesta on kuitenkin luonteeltaan esim. keskustelevaa tai ryhmässä tapahtuvaa pohdintaa, jonka nauhoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista.