5. Opintojen ohjaus

Korkeakouluopiskelussa oma aktiivisuutesi on merkityksellistä opintojen etenemisen suhteen – opintosi eivät etene kenenkään muun työpanoksella. Olet opinnoissasi niin sanotusti kuskin paikalla: asettaen tavoitteita, tehden valintoja ja miettien ajankäyttöäsi ja olemassa olevia voimavarojasi. On kuitenkin hyvä muistaa, ettet olet opiskelussasi yksin tai varsinkaan, että sinun tulisi selvitä tai pärjätä kaikesta yksin. Opintojesi alussa huomaat, että ympärilläsi on paljon sekä opiskelijakavereita että Jamkin henkilökuntaa, joiden tehtävänä on tukea ja mahdollistaa omalta osaltaan opintojesi sujuva eteneminen ja asettamiesi päämäärien saavuttaminen tai tavoitteiden mukauttaminen yhteistyössä.

Opintojesi tueksi on saatavilla erilaista ohjausta ja palveluja, jotka muodostavat hyvän tukiverkoston ympärillesi. Se, kuka tai mikä ohjauspalvelu, osaa parhaiten antaa vastauksen kysymykseesi riippuu tuentarpeestasi, sen laadusta ja laajuudesta. Sinun on siis hyvä perehtyä ohjauksen toimijoihin ja toimintoihin Elmo-intran ohjauksen ja hyvinvoinnin sivulta etukäteen, jotta “hädän hetkellä” osaat kääntyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisen tahon puoleen.

Monesti parhaat vinkit ja neuvot tulevat läheltä, samassa tilanteessa olevilta kanssaoppijoilta. Oman opiskeluryhmäsi opiskelijat ja vertaistutorit etenevät opinnoissa suurin piirtein “samoja latuja” kuin sinäkin ja voivat jakaa ja pohtia kanssasi aivan samoja kysymyksiä kuin sinulla on mielessäsi. Ehkäpä jo vastauksiakin; monella opiskelijalla kun on aiempia korkeakouluopintoja taustalla. Käytännön seikkoihin liittyvissä asioissa sinun kannattaa siis kääntyä opiskelijakavereidesi puoleen. Esimerkiksi opiskelukavereiden keskinäinen WhatsApp-ryhmä voi olla nopein keino ratkaista käsillä oleva haaste tai pulma esimerkiksi missä löytyy tulevan webinaarin osallistumislinkki tms. WhatsAppissa tai vastaavassa voi yhtälailla jakaa myös hyvät vinkit tai käytännöt toisille.

Jokaisen tutkinto-ohjelman aloittaville opiskelijoille on myös nimetty vertaistutoreita, jotka ovat aloittaneet omat opintonsa aiemmin ja ovat käyneet JAMKOn toteuttaman tutor-koulutuksen. Heidän omien opiskelukokemuksien myötä, he osaavat ohjata sinua opiskelun käytänteisiin, opiskelijayhteisöön sekä vapaa-aikaankin liittyvissä asioissa. Useimmiten tunnistat vertaistutorit värikkäistä haalareista tai tutor-paidasta ja iloisesta meiningistä – älä siis epäröi kääntyä heidän puoleensa! Tutortoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa JAMKO (Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta). Mieti myös mahdollisuuttasi ja kiinnostustasi hakea itse vertaistutoriksi seuraaville uusille opiskelijoille.

Opintojesi tukena on myös ryhmällesi nimetty opettajatutor, joka opastaa ja auttaa sinua urasuunnitteluun, opintojesi etenemiseen, aikatauluttamiseen sekä muihin omaan tutkinto-ohjelmaasi liittyvissä asioissa. Oma nimetty opettajatutorisi on monissa tilanteissa sinulle luontevin lähiohjaaja ja tuki. Opettajatutor vastaa opintojesi ajan etenevästä Osaajana kehittyminen -opintojaksosta (5 op), joten tapaat hänet sekä opintojaksoon liittyvässä tapaamisissa että henkilökohtaisissa lukuvuosittain käytävissä kahdenkeskisissä Hops-keskusteluissa. Tarvittaessa voit myös sopia muita ohjaustapaamisia hänen kanssaan tai kysyä neuvoa kenen puoleen sinun olisi hyvä kääntyä mieltäsi askarruttavan kysymyksen kanssa mikäli asia ei Elmo-intrasta tai Opiskelijalle-sivuilta tai opiskelukavereiden kanssa selviä. Opetutoreilla, kuten ohjaushenkilöillä yleisemminkin, on käytössään sähköiset ajanvarausjärjestelmät sekä osaaminen ohjata sinua verkon välityksellä, kuin myös kasvokkain. Selvitä omalta tutoropettajaltasi miten häneltä voi tapaamisajan varata, mikäli asia on päässyt unohtumaa.

Opinto-ohjaajan (Vesa Kuhanen opo HYVIn tutkinto-opiskelijoille ja HYVIn avoimen amkin opiskelijoille) eli tuttavallisemmin ‘opon’ puoleen voit kääntyä, jos koet tarvitsevasi tiiviimpää ja kiinteämpää ohjausta opiskeluun, oppimiseen, yksilölliseen tukeen, ajanhallintaan, jaksamiseen, motivaatioon, päihde- tai mielenterveysongelmiin liittyen. Jokaisessa yksikössä työskentelee koulutettu opinto-ohjaaja, joka tuntee juuri niiden ammattialojen ja tutkinto-ohjelmien sisällöt ja käytänteet.

Videossa https://youtu.be/2v5uD5K2k_Y, kesto n. 9 min) Hyvinvointiyksikön opinto-ohjaaja Vesa esittäytyy ja kertoo tehtävänkuvastaan.

Osittain samoissa asioissa sinua voi auttaa myös kolme opintopsykologia (Heini-Maria Pietilä, Joonas Puhto ja Antti Järvinen), jotka tekevät yhteistyötä ja työnjakoa sekä opojen että opettajatutorisi kanssa. Opintopsykologin voit tavata joko viikoittaisilla avoimilla vastaanottoajoilla tai ennakkoon varattuna ajankohtana. Heidän yhteystietonsa ja ajanvarauksensa löytyy yllä olevasta Elmo-intran ohjauksen ja hyvinvoinnin sivulta. Opintopsykologin kanssa käydyt luottamukselliset keskustelut ovat maksuttomia. Jos puolestasi kaipaat itsellesi rinnallakulkijaa oman elämäntilanteesi haasteissa tai keskustelukumppania esimerkiksi arvoista tai kohtaamastasi surusta, voi hyvä kääntyä oppilaitospapin (Johanna Tikkanen) puoleen. Myös hänen kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Muista myös esimerkiksi valtakunnallisesti palveleva Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry, jolla on tarjolla monipuolista toimintaa ja soveltuvaa materiaalia sivustolla https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/

Mikäli kysymyksesi on enemmän käytännönläheinen, on kampuksen opiskelijapalvelut oikea taho auttamaan sinua. Opintoasiainkoordinaattorit (Sosiaali- ja terveysalla Mia Mononen ja Sini Alusniemi ja musiikilla Tiina Kangaspunta) osaavat neuvoa opintosuoritusrekisteriin kuin lomakkeisiin ja todistuksiin liittyvissä käytännön asioissa. Nykyisin myös opiskelijapalvelut ja esim. opintorekisteriotteen tilaus toimii opiskelijoille myös sähköisen asioinnin avulla . KV-palveluiden puoleen voit kääntyä kansainvälistymiseen, esimerkiksi opiskelijavaihtoon tai kotikansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Yksikön yrittäjyyskoordinaattoriin (Suvi Salminen) kannattaa olla yhteydessä, mikäli yrittäjyysvalmiuksien, liikeideasi tai mahdollisesti olemassa olevan yrityksesi kehittäminen opintojen aikana on tavoitteenasi.

Myös Jamkin www-sivuilta löytyvät yllä mainittujen henkilöiden tai palveluiden yhteystiedot. Henkilöt palvelevat niin kasvokkain kuin verkon välitykselläkin.

Ohjauksen ja tuen asioissa kannustamme hyödyntämään Elmo-intran ja Opiskelijalle-sivuja sekä Osaajana kehittyminen opintojakson (5 op) Moodle-työtilasta löytyvää materiaalia.

Myötätuulta opiskeluusi ja pidä matala kynnys olla yhteydessä. Yksin ei tarvitse tai saa jäädä!