7. Reiluus ja eettisyys opiskelussa

Monimuoto-opinnoissa on hyvä tiedostaa ammattieettinen ja asianmukainen käyttäytyminen yhtä lailla verkko-alustoilla kuin lähiopetuksessakin. Hyvät käytöstavat verkossa eivät kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asioista saisi olla erimieltä. Muista kuitenkin olla kritiikissäsi rakentava ja esittää perusteluja näkökulmillesi. Hyvää vuorovaikutukseen ja dialogitaitoihin kuuluu myös taito kuunnella muita ja antaa keskustelussa tilaa eri näkökulmille. Kun toimit toisia opiskelijoita kohtaan reilusti, niin voit odottaa myös sinua kohtaan toimittavan samoin. Opintojen aikana harjoitellaan erityisesti ammatillista verkossa toimimista, mutta yhtä lailla tärkeää on pohtia sitä, minkälaisen ammatillisen ja henkilökohtaisen digitaalisen jalanjäljen jätän esimerkiksi sosiaalisen media alustoille itsestäsi, edustamastasi korkeakoulusta tai yhteistyökumppaneistasi esimerkiksi harjoittelupaikastasi.

Tekijänoikeudet ja eettisyys opinnoissa

Opiskelijan on hyvä ottaa huomioon tekijänoikeudet ja eettisyys jo opintojen alkuvaiheessa. Jamkin eettisiin periaatteisiin on syytä tutustua jo opintojen alussa. Opintojen alussa tyypillinen eettinen ongelmatilanne on plagiointi eli tekstin tai muun aineiston luvaton lainaaminen. Harjoittele siis jo alusta asti käyttämään lähteitä oikeaoppisesti. Myös toisen opiskelijan tekstin kopiointi ja julkaiseminen omanaan on plagiointia. Jamkin avoimien oppimateriaalien  opinnäytetyön raportointiohjeesta löydät tarvittavaa tietoa lähteiden käytöstä. Jamkissa käytetään tekstin tarkistamiseen Turnitin Similarity -palvelua. Se etsii työstä kaikki yhtäläisyydet internetissä julkaistuun materiaaliin, satoihin miljooniin kirjoihin sekä muihin järjestelmällä tarkastettuihin asiakirjoihin. Tämän palvelun kautta voidaan tarkistaa esimerkiksi oppimistehtäviä, jotka on palautettu Moodlen palautuskansioon.

Tekijänoikeuksia rikotaan usein myös käyttämällä verkossa olevaa kuvamateriaalia luvatta. Visuaalisuus oppimistehtävissä on kannustettavaa, mutta muista, että mitä tahansa verkosta löytämääsi kuvaa et voi käyttää.  Sama pätee toki myös äänitiedostoihin ja muuhunkin sisältöön. Verkosta löytyy kuitenkin runsaasti myös avoimilla lisensseillä, esim. Creative Commons -lisensseillä, julkaistuja kuvia.

Itse tuottamaasi materiaalia, kuten valokuvia, äänitiedostoja tai videoita voit hyödyntää opinnoissasi haluamallasi tavalla, kun huomioit niiden kohdalla esimerkiksi asiakkaiden oikeuden yksityisyyteen.

Alla on esimerkki kuvien hakemisesta Flickr-kuvapalvelun Creative Commons kuvista.

Creative Commons -kuvan hakeminen Flicristä.
Creative Commons -kuvan hakeminen Flickristä.

Alla vielä esimerkinomaisesti yksi kuva kyseisestä hausta. Lisenssi oikeuttaa kuvan julkaisemisen, kunhan tekijän nimi on mainittua ja kuvaa ei ole alkuperäisestä muokattu.

Flickr kuva. Marjaana Pato CC BY-ND 2.0
Flickr-kuva. Marjaana Pato CC BY-ND 2.0