Zoom

Three students have gathered around one laptop to join a Zoom meeting

Tervetuloa tutustumaan Zoom-verkkotapaamissovellukseen

Zoom-sovellusta käytetään Jamkissa opetukseen liittyvissä verkkotapaamisissa. Esimerkiksi pienryhmätyöhuoneet (Breakout Rooms), chat, valkotaulu ja annotointi- eli piirtotyökalut mahdollistavat osallistavan verkkotyöskentelyn. Tallennusmahdollisuutta voi hyödyntää esimerkiksi opetusvideoiden tekemisessä.