Breakout Rooms -toiminto

Verkkotapaamisessa opiskelijat voivat työskennellä pienryhmissä (Breakout rooms). Opettaja voi luoda Breakout-huoneet.

1. Opettaja luo Breakout-huoneet.

 1. Klikkaa Zoomin työkalupalkissa Breakout Rooms -painiketta.
 2. Valitse, kuinka moneen huoneeseen haluat jakaa opiskelijat.
 3. Valitse, jakaako sovellus opiskelijat huoneisiin automaattisesti, jaatko heidät huoneisiin manuaalisesti yksi opiskelija kerrallaan, vai voivatko opiskelijat itse valita huoneen. Alla on kerrottu tarkemmin manuaalisesta jaosta ja huoneen valitsemisesta itse.
 4. Klikkaa Create. Zoom luo huoneet ja jos valitsit automaattisen vaihtoehdon, näet, mihin huoneisiin opiskelijat on lisätty.
 5. Voit nimetä huoneet uudelleen viemällä hiiren huoneen nimen päälle ja valitsemalla Rename.
 6. Voit muuttaa Breakout-huoneiden asetuksia klikkaamalla Options. Voit esimerkiksi valita, että pienryhmätyöskentelyn alkaessa opiskelijat siirretään huoneisin automaattisesti eikä heidän tarvitse hyväksyä huonekutsua. Voit myös määritellä minuuttimäärän, jonka jälkeen Breakout-huoneet sulkeutuvat automaattisesti.
 7. Kun klikkaat Open All Rooms -painiketta, opiskelijat saavat kutsun liittyä Breakout-huoneeseen, siirtyvät huoneisiin automaattisesti tai näkevät Join Breakout Room -painikeen, josta he voivat valita, mihin huoneeseen siirtyvät sen mukaan, minkä Breakout Rooms -vaihtoehdon valitsit.

2. Osallistujien jakaminen Breakout-huoneisiin manuaalisesti.

 1. Valitse manuaalinen jako ja huoneiden määrä.
 2. Klikkaa Create.
 3. Klikkaa pienryhmähuoneen kohdalta Assign-painiketta, ja valitse opiskelijat, jotka haluat lisätä kyseiseen huoneeseen.
 4. Kun olet jakanut opiskelijat huoneisiin ja valmis aloittamaan ryhmätyöskentelyn, klikkaa Open All Rooms.
 5. Opiskelijat saavat näytölleen kutsun liittyä huoneeseen tai siirtyvät huoneeseen automaattisesti.

3. Osallistujat voivat valita Breakout-huoneen.

 1. Usein tätä vaihtoehtoa käytetään, jos opiskelijat ovat työskennelleet ryhmissä jo aiemmin tai opiskelijoille tarjotaan esimerkiksi tiettyihin teemoihin liittyviä huonevaihtoehtoja.
 2. Valitse Let participants choose room ja huoneiden määrä.
 3. Klikkaa Create.
 4. Vie hiiri huoneen nimen päälle ja klikkaa Rename. Voit nimetä huoneet teemojen mukaisesti.
 5. Klikkaa Open All Rooms.
 6. Opiskelijoille tulee näkyville Breakout Rooms -painike ja he voivat liittyä haluamaansa huoneeseen.

4. Opiskelijat työskentelevät Breakout-huoneissa.

 1. Opiskelijat näkevät Breakout-huoneisiin siirtymisen jälkeen vain oman huoneensa osallistujat ja kuulevat oman ryhmänsä jäsenten puheen. Opiskelijat voivat keskustella, jakaa näyttöä ja kirjoittaa Breakout-huoneen chattiin.
 2. Opettaja voi viestiä Breakout-huoneisiin työskentelyn aikana esimerkiksi siitä, miten kauan työskentelyaikaa on jäljellä, klikkaamalla Broadcast.
 3. Voit lähettää tekstimuotoisen viestin, joka näkyy muutaman sekunnin ajan Breakout-huoneen ylälaidassa tai ääniviestin, jonka Breakout-huoneissa olevat kuulevat.
 4. Opettaja voi käydä Breakout-huoneissa klikkaamalla Join-painiketta pienryhmän nimen vieressä.
 5. Breakout-huoneisiin voi lisätä myöhässä tapaamiseen liittyneitä opiskelijoita klikkaamalla Assign-painiketta opiskelijan nimen vieressä Breakout Rooms -näkymässä.
 6. Opiskelijat voivat pyytää opettajan Breakout-huoneeseen klikkaamalla Ask for Help -painiketta. Opettajan näytölle tulee viesti, jota klikkaamalla opettaja siirtyy siihen Breakout-huoneeseen, josta pyyntö on tullut.
 7. Close all Rooms -painikkeen klikkaaminen sulkee Breakout-huoneet. Perusasetuksena on, että huoneet sulkeutuvat minuutin kuluttua painikkeen klikkaamisesta.
 8. Samoja Breakout-huoneita ja samaa ryhmäjatkoa voi käyttää uudelleen saman tapaamisen aikana. Uudet huoneet ja uuden ryhmäjaon voi luoda klikkaamalla Recreate-painiketta.