Käyttösäännöt

Verkon käyttösäännöissä määritellään käyttäjien velvollisuudet ja oikeudet sekä käytönrajoitukset. Lisäksi kuvataan verkon ja tietojärjestelmien väärinkäytön seuraamukset.

Jamk-tietoverkon käyttösäännöt (pdf)

Tietoverkon ylläpitosäännöt (pdf)