4.4.3 Hyvä tieteellinen käytäntö, tietosuoja ja tutkimuslupa

Kaikissa ammattikorkeakouluopinnoissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Vilppi ja plagiointi opinnoissa on kielletty. Perehdy Jamkin eettisiin periaatteisiin ja noudata hyvää tieteellistä käytäntöä koko opinnäytetyöprojektin ajan.

Muistilista

 • Huolehdi asianmukaisesta aineistonhallinnasta.
 • Huomioi tekijänoikeudet ja muut mahdolliset lupa- ja sopimusasiat.
 • Perehdy henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin periaatteisiin.
 • Selvitä yhdessä pääohjaajasi kanssa, tarvitseeko opinnäytetyösi tutkimuslupaa ja/tai eettisen ennakkoarvioinnin. Niiden täytyy olla kunnossa ennen kuin aloitat aineiston keräämisen.
 • Ilmoita pääohjaajalle opinnäytetyöhösi liittyvän rahoituksen ja muut merkitykselliset sidonnaisuudet.
 • Opinnäytetyö on julkinen asiakirja. Huolehdi, että myös toimeksiantaja on tästä tietoinen.

Vilppiepäily

Mikäli on syytä epäillä, että opinnäytetyön tekijä on loukannut hyvää tieteellistä käytäntöä, asiasta tehdään kirjallinen ilmoitus. Asia käsitellään Jamkin tutkintosäännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tietosuoja

Perehdy tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja opinnäytetyössä koskettaa opinnäytetyötä laativaa opiskelijaa, toimeksiantajaa, mahdollisia tutkimukseen osallistuvia ja kirjallista opinnäytetyötä tutkimusaineistoineen.

Tunnista aina, käsitelläänkö opinnäytetyössä henkilötietoja. Henkilötietoja ovat:

 • Luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia tietoja, jotka voidaan tunnistaa häntä, hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvia koskeviksi.
 • Sellaiset henkilötiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa suoraan.
 • Sellaiset tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa välillisesti tai epäsuorasti yhdistämällä tieto johonkin toiseen tietoon (esim. kuva, ääni, kyselyn avoimet vastaukset ja taustatiedot).

Jos käsittelet henkilötietoja, sinulla täytyy olla tietosuojaseloste. Poista henkilön tunnistetiedot kokonaan ja pysyvästi eli anonymisoi aineisto heti, kun se on järkevästi analysoitavissa ilman tunnisteita. Katso tarkempi ohjeistus ja apua tietosuojaselosteen laadintaan löydät Elmo-intran Tietosuoja-sivustolta.

Tutkimuslupa

Mikäli teet tutkimusta, tulee sinun selvittää, millaisia erityislupia tarvitset. Keskustele kohdeorganisaation edustajan kanssa, tarvitsetko tutkimuslupaa. Tutkimuslupa haetaan siitä organisaatiosta, jota tutkimus koskee. Et voi kerätä tutkimusaineistoa, ennen kuin sinulla on hyväksytty tutkimuslupa.

Tutkimuslupa Jamkissa

Jos tutkit tutkimushankkeessasi Jamkia, sen opiskelijoita tai henkilökuntaa tai tarvitset Jamkilta arkisto- tai rekisteriaineistoja, tulee sinun hakea tutkimuslupaa Jamkilta ajoissa ennen tutkimuksen aloittamista. Hakemukseen liitetään

 • aineistonhallintasuunnitelma (pakollinen)
 • opinnäytetyön tietosuojaseloste (jos tutkimuksessa muodostuu henkilötietoja sisältävä tutkimusrekisteri)
 • eettinen ennakkoarvio (jos arvio on tehty, mahdollista vain YAMK-opinnäytetöissä).

Ohjeet tutkimusluvan hakemiseen ja opinnäytetyöntekijöille tarkoitetun lomakkeen löydät Tutkimuslupa-sivustolta (ks. linkki alta). Varaa tutkimusluvan käsittelyyn aikaa noin kaksi viikkoa.

Ohjeet aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen löydät opinnäytetyöohjeen kohdasta Aineistonhallintasuunnitelma ja aineiston käsittely (ks. linkki alta).