Poikkeustilanteet – opettajan toimenpiteet

EXAM-tenttiin liittyvät poikkeustilanteet ohjataan aina opintojakson opettajalle eli tentin omistajalle. Vain opettaja voi käsitellä tenttiin liittyvät poikkeustilanteet, koska hän on määritellyt tentin perustiedot, mm. tenttiperiodin ja suorituskerrat.

Ongelmia EXAM-tenttiin ilmoittautumisessa

Opiskelija ilmoittaa, ettei haluttua tenttiä näy EXAM-työpöydällä.

  • Tenttiperiodi ei ole voimassa. Ratkaisu: Jatka tenttiperiodia.
  • Tenttiä ei ole julkaistu. Ratkaisu: Julkaise tentti.

Opiskelija ilmoittaa, että Examstudiossa ei ole vapaita aikoja. Kehoita opiskelijaa valitsemaan jokin toinen tenttitila, esim. BP16.

Ongelmia EXAM-tenttitilanteessa Examstudiossa

Tenttikoneella on ilmennyt tekninen ongelma (näyttöön ei tule virtaa, tenttikoneessa vika, tenttikone jumittaa, sähkökatko yli 5 minuuttia) tai kiinteistössä on tullut palohälytys:

  • EXAM-sovelluksessa no-show ja opiskelijalta on tullut ilmoitus poikkeustilanteesta. Ratkaisu: Vapauta tenttivaraus.

Vilppiepäilyt

Ota viipymättä sähköpostilla yhteyttä yksikön verkkopedagogiikan suunnittelijaan (hyvinvointi/liiketoiminta/teknologia). Ilmoita tentin nimi, tenttiajankohta (päivämäärä ja kellonaika) ja tenttikoneen numero sekä millaista vilppiä epäillään. Kyse voi olla luvatta tuoduista tavaroista, keskustelusta toisten tenttijöiden kanssa, poistumisesta kesken tentin ennen tentin palautusta, luvattomasta oven avaamisesta jollekin toiselle, jne.