Jamkin EXAM-käyttösäännöt ja -tietosuojaselosteet

Opiskelija sitoutuu noudattamaan Jamkin EXAM-palvelun käyttösääntöjä tenttiessään Jamkin Examstudiossa. Käyttösääntöjen hyväksyntä tapahtuu siinä vaiheessa, kun opiskelija kirjautuu ensimmäisen kerran EXAMiin tai hän on ensimmäistä kertaa varaamassa tenttiaikaa Examstudioista.

EXAMissa noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä opintojen suorittamisesta, arvioimisesta ja kurinpitomenettelystä (18 §, 21 §, 40 §).

Examstudion käyttösäännöt

  1. Omien tavaroiden tuominen on kielletty. Mukana et saa tuoda esim. päällystakkia, juomapulloa, eväitä, reppuja, penaaleja, älykelloja ja kännyköitä (ei myöskään taskussa).
  2. Jätä kaikki omat tavarasi ja ulkovaatteesi Examstudion oven vieressä olevaan lukolliseen lokeroon (Turbiinissa lokerot sijaitsevat rappukäytävässä). Tarkista tenttikoneesi numero ja käytä saman numeron lokeroa tavaroidesi säilyttämiseen.
  3. Henkilöllisyys on pystyttävä todistamaan henkilöllisyystodistuksella tai opiskelijakortilla sitä kysyttäessä. Turbiinin studiossa aseta henkilöllisyystodistuksesi tenttipöydällesi sille osoitettuun paikkaan.
  4. Examstudion ovet aukeavat aina viittä vaille puoli ja sulkeutuvat 10 yli puoli studion aukioloaikoina. Muina aikoina Examstudioon et voi mennä sisään. Jos poistut Examstudiosta kesken tentin, et saa enää palata takaisin samaan tenttiin.
  5. Teknisissä ongelmatilanteissa (esim. tietokone ei käynnisty, näyttö on pimeä) seuraa Examstudiosta löytyviä ohjeita.

HUOM. Yhdenkin käyttösäännön rikkominen tai noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.

Oikeus tenttiä EXAMissa

EXAM-tentteihin voivat osallistua vain läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on tenttimisen edellyttämä opiskeluoikeus. Lisäksi tentistä on tullut sopia opintojakson opettajan kanssa.

Henkilöllisyyden todistaminen

EXAM-tenttiin osallistuvalla on velvollisuus pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä korkeakoulun henkilöstöön kuuluvalle valvojalle. EXAM-tenttiin osallistuneella on myös velvollisuus tulla kutsusta todistamaan henkilöllisyytensä hänelle ilmoitetulla tavalla.

Tavaroiden mukaan ottaminen Examstudioon

Examstudioon ei saa viedä omia tavaroita, kuten esim. laukkuja/reppuja, kännyköitä/tabletteja, rannekelloja, ulkovaatteita, laskimia ja välttämättömiä lääkkeitä eikä myöskään juomia sekä ruokaa. Laskimen ja välttämättömien lääkkeiden viemisestä tulee sopia etukäteen opettajan kanssa. Liikkumiseen käytettävän apuvälineen (pyörätuoli, kyynärsauvat tai kainalosauvat) voit tuoda Examstudioon ilman erillistä sopimista opettajan kanssa.

Tenttijä voi jättää tavaransa tenttitilan ulkopuolella oleviin lukittaviin säilytyslokeroihin. Myös ulkopäällysvaatteet tulee jättää säilytyslokeroihin. Examstudion oven välittömässä läheisyydessä olevat säilytyslokerikot on varattu vain Examstudiossa tenttiville tentin ajaksi. Opiskelija sitoutuu tyhjentämään käyttämänsä säilytyslokerikon välittömästi tentin suoritettuaan.

Poistuminen Examstudiosta

EXAM-tentistä ei voi poistua kesken tentin ja palata takaisin. Jos poistuminen on välttämätöntä esim. terveydellisistä syistä johtuen, asiasta täytyy sopia etukäteen opettajan kanssa. Tentti voidaan hylätä, mikäli tentistä on poistuttu ja palattu takaisin ilman sopimusta opettajan kanssa.

Tentin jälkeen tenttikoneelta ja tenttitilasta on poistuttava välittömästi. Tenttipiste tulee siistiä seuraavaa tenttijää varten, ja käytetyt suttupaperit on jätettävä Examstudiossa olevaan lukkoroskikseen.

Tentistä voi poistua, kun on saanut vastauksen valmiiksi. Tentistä tulee kuitenkin poistua viimeistään oman tenttiajan viiden viimeisen minuutin aikana.

Videovalvonta

EXAM-tenttejä valvotaan tallentavalla videovalvonnalla. Kun varaat tenttiajan Examstudiosta, annat suostumuksesi tallentavaan videovalvontaan.

Opiskelija suostuu siihen, että videovalvonnan ja EXAM-tenttisovelluksen tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Uudelleenilmoittautuminen samaan tenttiin

Arvosteltavaksi jätetyn EXAM-tenttisuorituksen jälkeen voi ilmoittautua samaan tenttiin uudelleen vasta sen jälkeen, kun opettaja on arvioinut tenttisuorituksen. Tentin ja/tai opintojakson arviointiajoissa noudatetaan tutkintosääntöä (21§).

EXAM-tentissä noudatetaan Jamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja Jamkin järjestyssääntöjä (Elmo-intra).

Katso lisäksi Help-sivustolla:

Examstudion tallentavan kameravalvontajärjestelmän tietosuojaseloste

EXAM-tenttisovelluksen EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste