Kypsyysnäyte-tentin laatiminen

Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu EXAM-järjestelmään Jamkin tunnuksilla.

1. Luo uusi tentti klikkaamalla EXAMin työpöydällä Uusi tentti.

2. Lisää tentin tiedot valitsemalla tenttityypiksi Kypsyysnäyte ja tenttimistavaksi EXAM-tenttitila. Valitse tenttimistavaksi Omakone-avoin, mikäli opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen omalla koneellaan vapaavalintaisessa paikassa, eli:

 • kyseessä on YAMK-kypsyysnäyte tai
 • opiskelijalla on yksilöllisen tuen tarpeita, joita ei voida toteuttaa Examstudiossa.

Klikkaa Luo uusi -painiketta.

3. Täydennä tentin tiedot. Etsi Pepin koodilla tai nimellä kypsyysnäyte, jonka tenttiä olet laatimassa:

 • AMK Kypsyysnäyte: ZZOA0220 – suomi ja englanti
 • YAMK Kypsyysnäyte: YZ00BB05 – suomi ja englanti

Nimeä tentti muotoon ”Yksikkö / koulutusala / tentaattorin nimi / AMK-Kypsyysnäyte” tai ”Yksikkö / koulutusala / tentaattorin nimi / YAMK-kypsyysnäyte”. 

Tentin kieli on oletusarvoisesti suomi. Tarvittaessa vaihda englanti. 

Klikkaa Tallenna.

4. Täytä Tentin arviointi -tiedot seuraavasti: 

Arvosana-asteikko: Hyväksytty / Hylätty
Tehdään kielentarkastus: Kyllä (AMK-kypsyysnäyte), Ei (YAMK-kypsyysnäyte)

Kielentarkastuksen valintaa ei voi muuttaa, kun kypsyysnäyte on luotu! Huom! Kielentarkastajaa ei tule lisätä nimellä kypsyysnäytteen tentaattoriksi. EXAM lähettää automaattisesti tiedon tarkastettavasta kypsyysnäytteestä kielentarkastajille.

Klikkaa Tallenna.

5. Lisää tenttikysymys. Siirry Kysymykset -välilehdelle. 

 • Kirjoita kysymyksen aihealueeksi Kypsyysnäyte. Aihealue on pakollinen tieto. Aihealueen kuvaus kohtaan voit kirjoittaa tarvittaessa vastaamisen lisäohjeita, jotka näkyvät opiskelijalle tentissä.
 • Lisää tenttiin kysymys joko kysymyspankista tai luo kokonaan uusi kysymys. Kypsyysnäytteen kysymystyyppi on essee.
  • Kopioi kypsyysnäytteen kirjoitusohje tekstieditorikenttään.
  • Vastauksen suosituspituus (sanaa): 400 
  • Arviointiasteikko: Hyväksytty- Hylätty
  • Lisätiedot kohdan kenttiä ei tarvitse täyttää kypsyysnäytteessä.

Klikkaa Tallenna.

6. Julkaise kypsyysnäyte. Siirry ”Julkaisuasetukset” -välilehdelle: 

 • Aseta kypsyysnäytteen suoritusaika ”Tenttiperiodi” kohtaan:
  • Alkaa: ensimmäinen mahdollinen suorituspäivä. Päättyy: viimeinen mahdollinen suorituspäivä.
  • Tentin kesto: valitse kypsyysnäytteelle tentin kestoksi 135 minuuttia. Mikäli opiskelijalle on myönnetty tenttien suorittamiseen lisäaikaa yksilöllisen tuen päätöksellä, tenttiaika voi olla myös pidempi.
  • Lisää osallistuja”Exam –käyttäjistä” on oletuksena valittu: kirjoita kenttään opiskelijan nimi > Valitse opiskelija > Valitse ”Lisää”. Huom! Tarkista opiskelijanumerosta, että lisäät oikean opiskelijan tenttiin.  
  • Jos et löydä opiskelijaa nimellä, valitse alempi kohta ”Uutena opiskelijana” ja kirjoita opiskelijan sähköpostisoite ja valitse ”Lisää”. Opiskelijalle lähtee sähköposti ja hän pääsee varaaman ajan tenttiin. Opiskelijaa ei enää tarvitse eikä pääse lisäämään osallistujaksi, vaan opiskelija pääsee sähköpostin pohjalta tekemään tentin.
 • Esikatsele kypsyysnäyte ennen julkaisua. Näkymä on pääpiirteissään kuten opiskelijoilla se näkyy tentissä.
 • Tallenna ja julkaise: Osallistujaksi merkitty opiskelija saa sähköpostia, että tentti on luotu ja tenttiaika on varattavissa opiskelijan työpöydällä.
  • Tentti näkyy ohjaajalle ”Aktiiviset tentit” listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset.
  • EXAM lähettää kaikille tentin tentaattoreille viestin, kun opiskelija on käynyt tekemässä kypsyysnäytteen.

Kypsyysnäyte-tentin julkaisun jälkeen

 • Voit lisätä uusia osallistujia tenttiin myös julkaisemisen jälkeen. Osallistujaa ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen.
 • Jos opiskelija ei tee kypsyysnäytettä varaamanaan aikana, saat sähköposti-ilmoituksen, että opiskelija ei käyttänyt varaamaansa aikaa. Tämä varaamaton aika näkyy Suoritukset -välilehdellä ”Tenttiin saapumattomat (1)” kohdassa. Opiskelija pääsee varaamaan uuden ajan, kun käyttämättömän varauksen aika on päättynyt, ja jos suoritusaikaa on jäljellä. Voit jatkaa kypsyysnäytteen suoritusaikaa tarvittaessa tentin Julkaisuasetukset välilehdellä kohdassa ”Tenttiperiodi”.
 • Jos opiskelija ei varaa lainkaan aikaa ja suoritusaika ehtii päättyä, voit jatkaa tentin suoritusaikaa tentin Julkaisuasetukset-välilehdellä.