EXAM-tenttivierailu

Tenttivierailu tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa opintojakson tentin toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Tenttivierailussa mukana olevat korkeakoulut löytyvät EXAM-konsortion sivulta: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/

Varausjärjestelmässä näkyy, mihin korkeakouluihin voi varata aikaa kunakin hetkenä.

Jamkin opiskelija varaa tenttiajan aina Jamkin EXAM-järjestelmässä omilla Jamk-tunnuksillaan riippumatta suorituspaikasta. Opiskelijan vastuulla on ottaa selvää siitä, voiko hän tehdä tenttiään toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Tenttivierailussa mukana olevien korkeakoulujen EXAM-tenttitilojen koneiden asetukset vaihtelevat samoin kuin tenttitilojen varustus. EXAM-konsortion sivulta (linkki yllä) löytyvät linkit korkeakoulukohtaisiin ohjeisiin.

Tutustu myös Jamkin opiskelijan ohjeisiin tenttiajanvarauksen tekemiseksi ulkopuolisen oppilaitoksen EXAM-tenttitilasta: https://help.jamk.fi/exam/opiskelijalle/exam-tenttivierailu-toisessa-korkeakoulussa/

Opettaja arvioi kaikki oman tenttinsä suoritukset Jamkin EXAMissa kuten tähänkin saakka riippumatta siitä, missä tenttitilassa opiskelija on tenttinsä suorittanut.