Opettajalle

EXAM-tentti opetuksessa

Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti tenttiakvaariossa tai omakonetenttinä valitsemanaan ajankohtana, mikäli opettaja on juokaissut tentin opiskelijoiden käyttöön. Jamkin Examstudioissa pääkampuksella ja Lutakossa on yhteensä 44 tenttikonetta, joista suurin osa on esteettömiä. Yhdellä tenttipisteellä on kyrillinen näppäimistö venäjänkielisiä tenttejä varten. Kaikissa Examstudioissa on kameravalvonta. 

EXAM-tentissä pätevät samat säännöt ja käytänteet kuin salitentissä. Tentissä täytyy olla hiljaisuus, luntata ei saa, muita tenttijöitä ei saa häiritä, jne. Tentti on osa opintojaksoa, joten opettaja omistaa tentin. Tästä johtuen EXAM-tenttiin liittyvissä poikkeustilanteissa opiskelija ohjataan aina ottamaan yhteyttä opettajaan. Katso poikkeustilanteet.

Opettajan ohjeet

Tenttikoneilla voi tehdä vain EXAM-tenttejä. Yhteydet tenttijärjestelmän ulkopuolisiin internet- ja verkkopalveluihin on estetty. Käytettävissä on mm. Word, joten opiskelija voi liittää vastaukseensa esim. docx-liitetiedoston. Tenttikoneille on asennettu seuraavat sovellukset:

  • 7-Zip
  • Access
  • Adobe Acrobat (pdf-tiedostojen luku ja muokkaus)
  • Calculator
  • Excel
  • Firefox
  • Geogebra 6.0 Classic
  • Irfanview
  • Media Player
  • Notepad
  • Office Language
  • PowerPoint
  • Revit
  • Sign Out
  • Solibri
  • Tekla Structures
  • Windows 10 enterprise 64bit (käyttöjärjestelmä)
  • Word, oikolukuominaisuus EI käytettävissä
  • Autodesk Robot (vain Examstudio BP16 Height adjustable)

Muistitikkujen ja cd-levyjen käyttö on estetty.

 1. Luo tentti ja kytke se opintojakson toteutukseen tai opintojaksoon.
 2. Tee/lisää tenttiin kysymykset.
 3. Julkaise tentti opiskelijoille.
 4. Arvioi palautetut vastaukset.
 5. Arvioi tentti.

 

EXAM-tentti on aina kiinnitetty johonkin opintojaksoon tai toteutukseen, jotka tulevat Pepistä.

Tentissä kysymykset lisätään aina aihealueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia.  Kysymyksiä aihelueessa voi olla yksi tai useampia. Aihealueilla rytmitetään ja sivutetaan tenttiä, esimerkiksi aihealue voi olla joukko tiettyyn aiheeseen tai kysymystyyppiin liittyviä kysymyksiä. Aihealueen voi myös määritellä opiskelijalle valinnaiseksi aihealueeksi tai aihealueen sisällä olevat kysymykset voidaan arpoa tenttiin. Järjestelmä voi arpoa vain pisteiltään samanarvoisia kysymyksiä.

EXAM-järjestelmässä voi luoda seuraavanlaisia kysymystyyppejä:

 1. Esseekysymys
 2. Aukkotehtävä
 3. Monivalinta (yksi oikein)
 4. Monivalinta (monta oikein)
 5. Väittämäkysymys (muokattava)

Kysymys/tehtävänanto muodostuu tekstistä ja korkeintaan yhdestä liitetiedostosta. Liitetiedosto voi olla kuva- tai pdf- tiedosto, tai muu tiedosto, jonka tenttikoneilla olevilla ohjelmilla saa avattua (ohjelmistovalikoima vaihtelee korkeakouluittain). Tehtävänantoon voi tehdä yksinkertaisia muotoiluja.

Tentissä luodut kysymykset tallentuvat automaattisesti EXAM-kysymyspankkiin, josta ne ovat käytettävissä myös muissa tenteissä.

Vaihtoehtoisesti kysymyksiä voi luoda myös erikseen EXAM-järjestelmän Uusi kysymys -painikkeesta, ja lisätä kysymykset tenttiin vasta sen jälkeen kysymyspankista. Kun kysymys lisätään tenttiin kysymyspankista, kysymykseen tehdyt muutokset näkyvät kaikissa tenteissä, joihin kysymys on liitetty: EXAM kysymysten lisäys ja muokkaaminen.

Jos tentissä on suorituksia, opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa. Ts. jos opettajana muutat tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun yksikin opiskelija on käynyt tentin jo suorittamassa, eivät muutokset vaikuta ko. opiskelijan tenttikysymyksissä. Muutokset tulevat voimaan tuleviin tentteihin/tenttikysymyksiin.

Kysymyksiä ja tenttejä voi kopioida uusiksi versioiksi, jolloin kopioon tehdyt muutokset eivät muuta alkuperäistä kysymystä.

Opettaja voi muokata tenttiä rauhassa, sillä se näkyy opiskelijoille vasta, kun tentti julkaistaan Tallenna ja julkaise -painikkeesta.

Opettaja voi määrittää toisen opettajan tentaattoriksi, jolloin toisella opettajalla on täydet oikeudet tenttiin. Toisen opettajan voi määrittää myös arvioijaksi, jolloin toinen opettaja voi arvoida tenttivastauksia, mutta ei voi määrittää tentin suoritustietoja, tai antaa tentistä lopullista arvosanaa. Vain tentaattorilla on nämä oikeudet.

Opiskelija voi liittää tehtävän vastaukseen yhden liitteen. Liitteen voi liittää ainoastaan esseekysymykseen. Tarkista EXAM-tenttikoneissa oleva ohjelmavalikoima, sillä tenttikoneiden ohjelmistovalikoimaa on eri korkeakouluissa tarkoituksella rajattu.

Kun opiskelija on tehnyt tentin, opettaja saa suorituksesta tiedon kerran viikossa sähköpostiin tulevassa viikkokoosteessa. Tentti arvioidaan EXAM-järjestelmässä ja jos se on kytketty korkeakoulun opintohallintojärjestelmään, arvosanatieto siirtyy sinne.

1. Yleinen tentti

Kuka tahansa opiskelija voi suorittaa tentin, kun se on julkistettu.

2. Henkilökohtainen tentti

Henkilökohtainen tentti yhdelle tai useammalle opiskelijalle, johon muut opiskelijat eivät voi ilmoittautua.

3. Kypsyysnäyte

1. EXAM-tenttitila

Oletusarvoinen tenttimistapa on EXAM-tenttitila (=EXAM-tenttitilassa suoritettu sähköinen tentti) jossa opiskelija suorittaa akvaariotentin itsepalveluna. Opiskelija voi suorittaa tentin Jamkin tenttitiloissa tai tenttivierailuna muissa suomalaisissa korkeakouluissa.

 • Tentin valvonta: kyllä, automaattinen videovalvonta
 • Internet, ohjelmistot ja liitetiedostot: ei nettiä, mutta EXAMkoneilla rajoitettu ohjelmistovalikoima.

2. Avoin omakonetentti

Tentti, jonka opiskelija suorittaa esim. omalla tietokoneella. Avoimessa omakonetentissä opiskelijalla on pääsy internetiin sekä kaikkiin koneella oleviin ohjelmiin ja tiedostoihin. Avointa omakonetenttiä ei suoriteta Examstudiossa, vaan se voidaan suorittaa esim. kotona tai luentosalissa.

 • Tyypilliset käyttötapaukset:
  • Soveltavat etätentit, joissa kaikki materiaali ja netti ovat käytettävissä ilman valvontaa.
  • Osallistujamääriltään pienehköt soveltavat tentit luokkatilassa. Vastaa mm. seuraaviin tarpeisiin: samat kysymykset kaikille, tarvitaan harvinaisempia oheisohjelmia, paljon oheismateriaalia (esim. muistitikulla), nettipalveluita tukena (sanakirjat, Finlex), kynää & paperia käytetään tietokoneen ohessa.
  • Kypsyysnäytteet, joissa opiskelijalla on oikeus käyttää oikolukua sekä etävalvottuna suoritetut kypsyysnäytteet.
 • Tentin valvonta: opettaja järjestää tentin tarpeen mukaisesti.
 • Internet, ohjelmistot ja liitetiedostot: netti vapaasti ja kaikki koneella olevat ohjelmistot.

5. Rajoitettu omakonetentti

Tentti, jonka opiskelija suorittaa esim. omalla tietokoneella. Rajoitetussa omakonetentissä opiskelijalla ei ole pääsyä internetiin eikä koneella oleviin ohjelmiin tai tiedostoihin. Tämä tarkoittaa, että tenttiin ei voi lisätä liitteitä, sillä opiskelija ei saa niitä auki. Rajoitettua omakonetenttiä ei suoriteta sähköisen tentin tilassa, vaan se voidaan suorittaa esim. luentosalissa. Rajatussa omakonetentissä opiskelijan pääsy tietokoneen tiedostoihin ja internetiin rajataan Safe Exam Browser (SEB) -tiedostolla.

 • Tyypilliset käyttötapaukset:
  • Sähköinen vastine paperitenteille luokkatilassa. Liitetiedostot eivät ole mahdollisia, koska SEBnettiselaimen kokoruudun tilasta ei voi poistua. Fyysinen oheismateriaali tai välineet mahdollisia, esim. paperit tai laskimet.
  • SEB-nettiselaimen vuoksi ei sovellu etätenttimiseen.
 • Tentin valvonta: opettaja järjestää tentin tarpeen mukaisesti.
 • Internet, ohjelmistot ja liitetiedostot: ei nettiä ja vain EXAMtentti SEBnettiselaimen kokoruudun tilassa, josta ei voi poistua.