Tarkasta kypsyysnäyte

Avaa Firefox- tai Chrome -selain ja kirjaudu Jamkin EXAM-järjestelmään.

EXAMissa kirjoitetun kypsyysnäytteen tarkistaa opinnäytetyön ohjaaja eli tentaattori. Tentaattori saa sähköpostia, kun opiskelija on käynyt tekemässä kypsyysnäytteen. Viestin linkistä pääset arvioimaan kypsyysnäytteen. HUOM! Ohjaaja arvioi EXAMissa kypsyysnäytteen sisällön ennen kielentarkastusta. Sisällön arvioinnin jälkeen ohjaaja lähettää kypsyysnäytteen kielentarkastukseen. Kypsyysnäytteen kielentarkastuksen tekee kielikeskuksen opettaja.

Vastauksen arviointi

Opiskelijan vastaus kypsyysnäytteeseen löytyy työpöydältä ”Arvioitavat tentit” välilehdeltä. Arvioimatta sarakkeessa näkyy arvioimattomien tenttien määrä (1). Valitse tästä sarakkeen numero:

Seuraavasta näkymästä pääset valitsemaan opiskelijan nimen ja siitä saat vastauksen luettavaksi:

Opiskelijan kirjoittama vastaus on kysymyksen alla selaimessa tekstinä. Vastauksen alussa on tentin perustiedot mm. tentin varausaika, suoritusaika sekä opiskelijan mahdolliset aiemmat vastaukset kyseiseen tenttiin. Opiskelijan kirjoittaman vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille tai ”Tulosta”-painikkeen kautta tallentaa pdf-tiedostoksi. Voit lähettää tarvittaessa opiskelijalle sähköpostia sähköpostilinkin kautta.

 1. Kypsyysnäytteen arvosanaksi annetaan hyväksytty tai hylätty.
 2. Kirjoita kirjallinen palaute ”Palaute opiskelijalle” ikkunaan. Kypsyysnäytteessä palautteen antaminen on pakollista.  Voit lisätä palautteeksi esim. ”Sisältö hyväksytty” tms. ja paina Tallenna.
  Voit tallentaa arvioinnin keskeneräisenä ”Tallenna” painikkeella ja jatkaa arviointia myöhemmin.
 3. Jos kypsyysnäytettä ei lähetetä kielentarkastukseen (YAMK), paina ”Lukitse arviointi”.
 4. Jos kypsyysnäyte lähetetään kielentarkastukseen (AMK) ja jos kypsyysnäytteen sisältö hyväksytään valitse ”Tallenna ja lähetä kielentarkastukseen”, tämä toiminto myös tallentaa arvioinnin. Kypsyysnäyte siirtyy tilaan ”Odottaa loppuarviointia” ja ”Odottaa kielentarkastusta”.
 5. Kun kielentarkastaja on tehnyt kielen arvioinnin, saat viestin kielentarkastuksen valmistumisesta.
 6. Ohjaaja merkitsee kypsyysnäytteen suoritukseksi Wihissä, kun arviointi on lukittu. Suoritus löytyy myös Arkistoidut tentit -listastasi EXAMissa.

Jos kypsyysnäytteen sisältö tai kieli hylätään, tehdään opiskelijalle järjestelmään uusi kypsyysnäyte.

Kypsyysnäytteen kielentarkastus ja kokonaisuuden arvioinnin valmistuminen

Sisällön arvioinnin jälkeen kypsyysnäyte siirtyy kielentarkastukseen. Kaikille kielentarkastajille näkyvät kaikki kielentarkastusta odottavat kypsyysnäytteet.

Voit järjestää kypsyysnäytteet koodin, tentin nimen, tentaattorin (ohjaajan), saapumisajan (milloin tullut kielentarkastukseen), opiskelijan, tentin suoritusajan tai kielentarkastajan perusteella. Tarkastettavat kypsyysnäytteet -listassa näkyvät kaikki uudet ja parhaillaan kielentarkastuksessa olevat kypsyysnäytteet.

Ota uusi kypsyysnäyte kielentarkastukseen ”Ota käsittelyyn” valinnalla.

Kun kypsyysnäyte on otettu kielentarkastukseen, näkyy listassa kielentarkastajan nimi. Kaikki kielentarkastajat näkevät kaikki arvioitavana olevat kypsyysnäytteet ja toisella arvioitavana olevan kypsyysnäytteen voi ottaa itselle ”Katso tästä” valinnalla. Kun kirjoitat kypsyysnäytteeseen palautetta ja tallennat sen, vaihtuu kielentarkastaja. Voit lähettää opiskelijalle ja kielentarkastajalle sähköpostia klikkaamalla osoitteita.

Opiskelijan kirjoittama vastaus on kysymyksen alla selaimessa tekstinä. Vastauksen alussa on tentin perustiedot mm. suoritusaika, tentin kesto sekä opiskelijan mahdolliset aiemmat vastaukset kyseiseen tenttiin. Opiskelijan kirjoittaman vastauksen voi halutessaan tulostaa paperille tai ”Tulosta”-painikkeen kautta tallentaa pdf-tiedostoksi.

Sivun lopusta näet ohjaajan sisällöstä kirjoittaman palautteen sekä arviointitiedon.

 1. Kirjoita kirjallinen palaute ”Anna kielentarkastuslausunto” -ikkunaan (pakollinen). Voit lisätä palautteeksi esim. ”Kieli hyväksytty” tms. Paina ”Tallenna”. Voit lisätä palautetta myös liitteenä.
 2. Valitse ”Hyväksy suoritus” tai ”Hylkää suoritus” sen mukaan onko kieli hyväksytty vai hylätty.
 3. Kun kielentarkastaja on tehnyt kielen arvioinnin, ohjaaja saa viestin kielentarkastuksen valmistumisesta.
 4. Myös opiskelijalle lähtee viesti arvioinnin valmistumisesta ja hän näkee EXAMissa kypsyysnäytteen arvioinnin sekä sisällöntarkastajan ja kielentarkastajan kirjoittaman palautteen.
 5. Ohjaaja merkitsee kypsyysnäytteen suoritukseksi Wihissä.

Jos kypsyysnäytteen kieli hylätään, ohjaaja tekee opiskelijalle järjestelmään uuden kypsyysnäytteen.

Arvioidut kypsyysnäytteet löytyvät ”Tarkastetut kypsyysnäytteet” listasta. Arvioinnin pääsee näkemään tentin nimestä.