Arviointikirjan perusteet Moodlessa

1. Tarkista vähintään opiskelijan näkymä arviointikirjaan ja muokkaa näkymää tarvittaessa.

 1. Klikkaa Hallintatyökaluista Kurssin arvioinnit tai Arvioinnit kurssin nimen alapuolella.
 2. Oletuksena avautuu Arvioijan raportti. Klikkaa ruudukkokuvaketta jonkin opiskelijan nimen perässä ja näet kyseisen opiskelijan näkymän arviointikirjaan. Pääset samaan näkymään myös sivun ylälaidassa olevasta pudotusvalikosta, jossa on valittuna Arvioijan raportti. Valitse pudotusvalikosta Käyttäjän raportti. Opiskelija näkee oletuksena arvioitavat suoritukset sekä niiden arvosanat ja palautteet.
 3. Jos huomaat, että suoritukset eivät ole kurssin etenemisen mukaisessa järjestyksessä, haluat esimerkiksi ryhmitellä kurssin harjoitukset, tehtävät tai tentit peräkkäin tai opiskelijan näkymässä näkyy aktiviteetteja, jotka eivät vaikuta arviointiin, valitse pudotusvalikosta Arviointikirjan asetukset. Voit siirtää arviointikohteita vasemman laidan kaksipäisistä nuolista haluamaasi järjestykseen ja piilottaa arviointikohteita oikean laidan Muokkaa-painikkeesta.
 4. Jos piilotat kohteita, jotka eivät liity arviointiin, laita myös niiden painotus nollaksi, jotta niiden pisteet eivät vaikuta kokonaispisteisiin.
 5. Jos saman kurssin suorituksia arvioidaan erilaisilla asteikoilla (esim. osa suorituksista arvosanoilla 0-5 ja osa hylätty-hyväksytty), piilota Kurssiyhteenveto, koska se ei pysty laskemaan arvosanojen summaa. Klikkaa Muokkaa Kurssiyhteenvedon oikeassa laidassa ja valitse Piilota. Klikkaa lopuksi Tallenna muutokset.
 6. Jos kaikki kurssisi suoritukset arvioidaan pisteillä, voit jättää Kurssiyhteenveto-kohdan näkyville, koska se näyttää pisteiden yhteissumman.
 7. Jos kaikki kurssisi suoritukset arvioidaan pisteillä ja piilotat arviointikohteita, valitse pudotusvalikosta Kurssin arvosana-asetukset > selaa sivun loppuun ja valitse asetus Näytä yhteispisteet ilman piilotettuja kohteita, jotta kurssiyhteenveto näkyy arviointikohteiden alla.
 8. Nyt opiskelijan näkymässä näkyvät haluamasi arviointikohteet haluamassasi järjestyksessä ja kurssiyhteenveto ei ole näkyvissä lainkaan tai kurssiyhteenveto kertoo opiskelijan saaman kokonaispistemäärän.

2. Lisää kurssille arviointiasteikko.

 1. Valitse pudotusvalikosta Arviointiasteikon arvosanat.
 2. Muokkaa oletusasteikkoa klikkaamalla Muokkaa.
 3. Laita rasti ruutuun kohtaan Ylitä sivuston oletukset.
 4. Poista oletusasteikon arvosanat ja prosenttimäärät.
 5. Lisää asteikkoon arvosana ja prosenttimäärä pisteistä, joka täytyy olla yhtä suuri tai ylittyä, jotta arvosanan saa (esimerkiksi 5 ja 90 %, 4 ja 80 % jne.) Merkitse viimeiseksi arvosanaksi 0 ja 0 %.
 6. Jos kaikki suoritukset arvioidaan hylätty-hyväksytty-asteikolla, lisää asteikkoon arvosana Hyväksytty ja prosentti 99,99 % sekä Hylätty ja 0%.
 7. Klikkaa Tallenna muutokset ja näet kurssin uuden arviointiasteikon, jossa näkyy korkein ja matalin prosenttimäärä, jolla saa tietyn arvosanan.

3. Laita arvosana näkyviin Kurssiyhteenvetoon Arvioijan raportissa ja Käyttäjän raportissa.

 1. Valitse pudotusvalikosta Arviointikirjan asetukset > Listauksen ensimmäisenä on otsikkona kurssisi nimi, klikkaa nimen oikeassa laidassa Muokkaa > Muokkaa asetuksia ja valitse Kategorian yhteenveto > Näytä lisää > Arvioinnin näyttö. Valitse pudotusvalikosta vaihtoehto, jossa mainitaan Arviointiasteikon arvosana joko yksinään tai yhdistettynä todelliseen tulokseen eli kokonaispistemäärään.
 2. Jos haluat, että opiskelija näkee reaaliaikaisesti arvosanansa muodostumisen pisteiden kertyessä tehtävistä, klikkaa samassa näkymässä kohdassa Arvosanojen kategoria > Näytä lisää ja poista rasti ruudusta kohdasta Jätä tyhjät arvosanat pois. Lopuksi tallenna muutokset sivun alalaidasta.
 3. Nyt arvosana kasvaa sitä mukaa, kun suorituksia arvioidaan ja opiskelijan pistemäärä kasvaa. Opiskelijan näkymässä näkyy hyväksytty arvosana heti, kun arviointiasteikkoon määritelty hyväksytyn arvosanan raja ylittyy, vaikka kaikkia tehtäviä ei olisikaan vielä suoritettu hyväksytysti.