Ryhmänmuodostus-aktiviteetin käyttö

Ryhmänmuodostus-aktiviteetti säästää opettajan työaikaa, koska opettajan ei tarvitse naputella ryhmiä ja ryhmien jäseniä erikseen Moodleen, vaan opiskelijat lisäävät ryhmiensä tiedot itse ja liittyvät omaan ryhmäänsä itsenäisesti.

HUOM! Jos opiskelijat voivat valita, työskentelevätkö he ryhmissä vai yksin, ohjeista myös yksinään työskentelevät opiskelijat luomaan oma ryhmä Ryhmänmuodostus-aktiviteetilla. Opiskelijat eivät voi palauttaa tehtäviä samaan tehtävä-aktiviteettiin sekä ryhmissä että yksilöinä.

1. Lisää ryhmittely kurssille.

 1. Mene Osallistujat-sivulle, ja valitse alasvetovalikosta Ryhmittely.
 2. Klikkaa Luo ryhmittely, nimeä ryhmittely esimerkiksi sen tehtävän mukaan, missä haluat käyttää ryhmittelyä ja tallenna.

2. Lisää kurssille Ryhmänmuodostus-aktiviteetti.

 1. Siirry kurssillasi kohtaan, jossa haluat opiskelijoiden luovan ryhmät ja liittyvän ryhmiin. Hyvä kohta on esimerkiksi ennen tehtävä-aktiviteettia, johon ryhmäpalautus tehdään.
 2. Klikkaa muokkaustila päälle ja klikkaa Lisää aktiviteetti tai aineisto.
 3. Valitse Ryhmänmuodostus-aktiviteetti ja klikkaa Lisää.

3. Määrittele Ryhmänmuodostus-aktiviteetin asetukset.

 1. Anna Ryhmänmuodostus-aktiviteetille nimi ja kuvaus. Kuvauksessa on hyvä kertoa, miten opiskelijat toimivat ryhmiä luodessaan (esimerkiksi, miten ryhmät nimetään jne.). Mieti myös yleiset ohjeet siitä, miten opiskelijat ryhmäytyvät ennen itsenäistä ryhmän luomista. Kohdasta 5 alla löydät malliohjetekstin käytettäväksi Ryhmänmuodostus-aktiviteetissa.
 2. Määrittele halutessasi aktiviteetin avautumis- ja sulkeutumisajat.
 3. Valitse ryhmittely, jota haluat käytettävän luotaville ryhmille. Tämä on erityisen tärkeä asetus.
 4. Määrittele halutessasi ryhmän jäsenten vähimmäis- ja enimmäismäärä.
 5. Älä muuta oletusasetusta, että vain yhteen ryhmään voi liittyä.
 6. Perusasetuksia kohdissa General permissions ja Miscellaneous settings ei tarvitse muuttaa.
 7. Voit halutessasi määritellä moduulien yleisiä asetuksia, rajoittaa pääsyä ja lisätä opiskelijoiden edistymisen seurannan asetuksia.

4. Laita ryhmäasetukset päälle aktiviteeteissa, joissa haluat hyödyntää ryhmätoimintoja.

 1. Kun olet määritellyt Ryhmänmuodostus-aktiviteetin asetukset voit lisätä kurssille esimerkiksi tehtävä-aktiviteetteja tai keskustelualueita, joissa käytetään luomiasi ryhmiä ja tehdään esimerkiksi tehtäväpalautuksia ryhmissä.
 2. Tehtävä-aktiviteetin ryhmäpalautusten asetukset:
  • Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä: Kyllä
  • Opiskelijan pitää olla ryhmän jäsen voidakseen palauttaa: Kyllä
  • Kaikkien ryhmäläisten on palautettava: Ei
  • Ryhmittely: Valitse pudotusvalikosta vaiheessa 1. Luo ryhmittely kurssille luomasi ryhmittely
 3. Kun opiskelijat luovat ryhmät Ryhmänmuodostus-aktiviteetin avulla ja liittyvät ryhmiin, he pääsevät toimimaan kurssilla määrittelemiesi ryhmärajausten mukaisesti ja esimerkiksi palauttamaan ryhmätyönsä.

5. Malliohjeteksti käytettäväksi Ryhmänmuodostus-aktiviteetissa.

Kopioi alla oleva malliohjeteksti omaan Ryhmänmuodostus-aktiviteettiisi ja muuta tarvittavat yksityiskohdat, jotta ohje sopii kurssillesi.

Näin lisäätte ryhmänne tiedot Moodleen, jotta ryhmässä tuotetun tiedoston palauttaminen on mahdollista. Seuratkaa alla olevia ohjeita.

 1. Valitkaa yksi ryhmäläinen, joka luo ryhmänne Moodleen ja
 2. Päättäkää ryhmällenne nimi (esimerkiksi ryhmäläisten sukunimet).

Ryhmän jäsen, joka valittiin luomaan ryhmä Moodleen

 1. Pääset lisäämään oman ryhmän klikkaamalla tämän Ryhmänmuodostus-aktiviteetin nimeä. Klikkaa Luo uusi ryhmä, anna ryhmän nimi ja tallenna.
 2. Ilmoita muille ryhmäläisillesi, että ryhmä on luotu.

Muut ryhmän jäsenet

 1. Liittykää omaan ryhmäänne klikkaamalla tämän Ryhmänmuodostus-aktiviteetin nimeä ja Liity oman ryhmän yhteydessä.

Kun kaikki ryhmänne jäsenet ovat liittyneet ryhmäänne, valitkaa yksi ryhmän jäsen, joka palauttaa ryhmätehtävänne.