Edistymisen seurannan hyödyntäminen Moodlessa

Edistymisen seuranta tukee opiskelijan ajanhallintaa, visualisoi kurssilla etenemistä ja auttaa hahmottamaan kurssin kuormitusta. Opettaja määrittelee, mitkä aktiviteetit ja aineistot valitaan edistymisen seurantaan. On hyvä tarkastella edistymisen seurantaa opiskelijan näkökulmasta, mitkä aktiviteetit ovat merkittäviä kurssin etenemisen kannalta.

Miltä edistymisen seuranta näyttää?

 1. Vasemman laidan navigaatiossa näkyy vihreä pallukka aktiviteetin tai aineiston edessä, kun suoritus on hyväksytty.
 2. Kurssin keskiosassa edistymisen seurannan ehdot näkyvät aktiviteettien ja aineistojen yhteydessä. Yksittäisen aktiviteetin tai aineiston edistymisen seurannan ehdot näkyvät myös, kun avaat aineiston, keskustelualueen tai vaikkapa tehtävä-aktiviteetin.
 3. Oikeassa laidassa on edistymisen seurannan palkki, joka kokoaa kaikki kurssilla olevat aktiviteetit ja aineistot yhteen. Opettajan näkymässä palkin alla on Yleiskatsaus opiskelijoista -painike.
Edistymisen seurannan näkyminen Moodle-kurssilla.

Edistymisen seurannan kolme vaihtoehtoa.

1. Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa

 • Aktiviteetti tai aineisto ei näy Edistymisen seuranta –palkissa.
 • Tämä asetus sopii aktiviteeteille tai aineistoille, joissa ei ole tarpeen seurata opiskelijoiden edistymistä. Esimerkiksi kurssin kysy ja vastaa -tyyppinen keskustelualue, jonne kirjoittaminen on vapaaehtoista on tällainen aktiviteetti.

2. Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen tehdyksi

 • Tämän asetuksen avulla opiskelijoita ohjataan itseohjautuvuuteen ja se sopii asetukseksi silloin, kun opiskelijat tutustuvat kurssin aineistoihin itsenäisesti.
 • Haasteena on, että opiskelijat voivat merkitä suorituksen avaamatta aineistoa tai opiskelijat voivat unohtaa merkitä suorituksen. Tällöin korostuu opettajan ohjeistuksen merkitys: kerro opiskelijoille, miksi ja miten aktiivisuus merkitään itse suoritetuksi.
 • Alla olevassa esimerkissä opiskelija ohjeistetaan videon katsomiseen ja sen jälkeen merkitsemään sisältö itse tehdyksi.

Merkitse tehdyksi -painike aineiston yhteydessä.

3. Näytä tämä kohde tehdyksi kun ehdot täyttyvät

 • Moodle voi seurata automaattisesti esimerkiksi keskustelualueelle kirjoitettujen viestien määrää tai tehtävän palauttamista ja arvioinnin tekemistä.
 • Esimerkiksi tehtävä-aktiviteettiin voidaan määritellä kolme ehtoa, joiden täytyttyä tätä tehtävää koskeva palanen muuttuu edistymisen seurannan palkissa vihreäksi.
 • Ehdot näkyvät konkreettisina vaiheina opiskelijalle tehtävä-aktiviteetin yhteydessä.
Opiskelijoiden edistymisen seurannan ehdot tehtävä-aktiviteetissa.
Edistymisen seurannan ehdot näkyvät tehtävä-aktiviteetin yhteydessä.

Yleiskatsaus opiskelijoista

Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä klikkaamalla Yleiskatsaus opiskelijoista -painiketta Edistymisen seuranta -palkin alapuolella.

 1. Yleiskatsauksen avulla opettaja näkee kaikkien kurssin opiskelijoiden etenemisen kurssilla visuaalisesti ja prosentteina.
 2. Jos kurssilla on käytössä ryhmät, opettaja voi tarkastella yleiskatsauksessa opiskelijoiden edistymistä ryhmittäin.
 3. Jos opettaja huomaa, että jotkin opiskelijat eivät etene kurssilla toivotulla tavalla, opettaja voi lähettää heille viestin valitsemalla valintaruudut opiskelijoiden nimien edessä ja valitsemalla viestin lähettämisen nimilistan alalaidasta.

Edistymisen seurannan lukittuminen

Edistymisen seuranta lukittuu, kun vähintään yksi opiskelija saa aktiviteetin suoritettua ja merkinnän Edistymisen seuranta -palkkiin.

Lukittuminen suojaa sitä, että opettaja ei vahingossa muuta asetuksia ja poista opiskelijoiden suorituksia aktiviteettiin liittyen.

 • Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa keskustelualueelle on asetettu suorituskriteeriksi, että aktiviteetti merkitään suoritetuksi, kun opiskelija on vastannut yhteen keskusteluun tai tehnyt yhden keskustelun aloituksen. Jos opettaja menisi nyt muuttamaan asetuksia ja lisäisi vaatimuksia, kaikkien opiskelijoiden merkinnät nollautuisivat.
 • Jos poistat lukituksen suoritusvalinnoista ja teet muutoksia asetuksiin, tiedota opiskelijoita muutoksista. Pyri siihen, että määrittelet suoritusasetukset ennen kuin opiskelijat aloittavat tehtävän suorittamisen.
Kuvakaappaus Edistymisen seurannan lukittumisesta

Edistymisen seuranta -palkin asetusten muokkaus.

Voit muokata Edistymisen seuranta -palkin ulkonäköä. Klikkaa mutterikuvaketta palkin yhteydessä ja valitse Muokkaa lohkoa.

Asetuksista voit valita

 1. Missä järjestyksessä aktiviteetit ja aineistot näkyvät palkissa.
 2. Miten pitkät palkit näytetään (tiivistäen: yksi tiivis vaakasuora palkki, vierittäen: yksi palkki, jota voi vierittää sivuttain, rivittäen: pitkä palkki jakautuu useammalle riville)
 3. Näytetäänkö opiskelijoille palkissa myös edistymisprosentti.

Alla on esimerkki, jossa kurssilla on kaksi edistymisen seurannan palkkia, joissa toiseen on aktivoitu rivitys, jotta pitkä palkki jakautuu useammalle riville.

Esimerkki edistymisen seurannasta, jossa hyödynnetään palkin jakamista useammalle riville.

Useampia edistymisen seuranna palkkeja kurssilla.

Jos kurssi koostuu useista laajemmista osista tai kurssilla on useita ryhmiä, jotka suorittavat eri aktiviteetteja, voit lisätä kurssille oletuksena kurssilla olevan yhden Edistymisen seuranta -palkin lisäksi haluamasi määrän Edistymisen seuranta -palkkeja.

 1. Klikkaa muokkaustila päälle.
 2. Klikkaa oikealta ylhäältä Lisää lohko ja valitse Edistymisen seuranta.

Uusi edistymisen seuranta tulee näkyville kurssin oikean sivupalkin alalaitaan.

Voit muokata Edistymisen seuranta -lohkon asetuksia klikkaamalla mutterikuvaketta lohkon oikeassa yläkulmassa.

 1. Näkyvissä vain ryhmälle: Asetuksissa voit määritellä, että palkki näkyy vain tietylle kurssille määritetylle ryhmälle.
 2. Vaihtoehtoinen otsikko: Voit nimetä Edistymisen seuranta -palkin haluamallasi tavalla, jotta erotat eri ryhmien palkit toisistaan tai opiskelijat erottavat eri aktiviteetteja tai aineistoja sisältävät palkit toisistaan.
 3. Oletuksena Edistymisen seuranta -palkissa näkyvät kaikki aktiviteetit, joihin on aktivoitu edistymisen seuranta päälle.
 4. Mukaan luetut aktiviteetit: Valitut aktiviteetit: Jos kurssille lisätään useampia Edistymisen seuranta -palkkeja, voidaan valita vain tietyt aktiviteetit tai aineistot näkymään tietyssä Edistymisen seuranta -palkissa. Valitse haluamasi aktiviteetit palkkiin Valitse aktiviteetit -valikosta.)
 5. Jos käytät Valitut aktiviteetit -vaihtoehtoa, sinun täytyy käydä lisäämässä uudet aktiviteetit tai aineistot manuaalisesti haluamaasi palkkiin.
Voit muokata edistymisen seurannan palkin asetuksia.