Jamkin videoteknologiapalvelut

Videopohjainen verkkoviestintä on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen 10-12 vuoden aikana (tätä kirjoittaessa siis vuoteen 2018 mennessä). Voidaan jopa puhua viestintäkulttuurin muutoksesta, paluusta oraaliseen kulttuuriin, aikaan ennen kirjoitustaitoa, jolloin tieto siirtyi henkilöltä toiselle suullisesti tarinoiden muodossa. Tubettamisesta on tullut arkipäivää, ja suosituimmat tubekanavat keräävät miljoonia seuraajia kilpaillen jo katselijoista perinteisten televisiokanavien kanssa. Elokuvajakelukin on ollut murroksessa, ja suositut elokuvat ovatkin vuokrattavissa muutaman kuukauden päästä ensi-illasta jostakin pilvipalvelusta. Työ- tai opintopaikkaa hakiessa saa varautua usein myös videohaastatteluun tai videomuotoiseen esittäytymiseen, ja joillekin vloggaamisesta voi muodostua jopa elinkeino! Opetuksen saralla viimeaikojen pedagogisena trendinä on ollut käänteinen opetus ja oppiminen, joissa videomuotoista viestintää hyödynnetään sekä tiedon jakelussa että vuorovaikutteisessa toiminnassa.

Tällä sivustolla pyritään antamaan kokonaiskuvan Jamkilla käytettävissä olevista videoteknologioista ja kokoan ehkäpä hiukan ohjeitakin niiden käytöstä. Erilaisia videovälineitä ja -teknologioita käytetään niin opetuksessa kuin arkisessa viestinnässäkin. Osa välineistä ja tiloista on tuotannollisia ja osa viestinnällisiä. Välineet ja videoviestintää tukevat tilat kehittyvät, muuttuvat, mutta tietyt perusperiaatteet pysyvät samana. Videoviestintä voi olla reaaliaikaista monen välistä vuorovaikutusta, hiukan viiveellistä suoratoistoa, tai pelkästään yksisuuntaista ajasta ja paikasta riippumatonta videon jakelua halutulle kohderyhmälle. Kaikki tarjolla olevat välineet eivät taivu kaikkeen, joten on tärkeää osata valita kuhunkin tilanteeseen sopiva teknologia ja ottaa se haltuun!

Tavoitteenamme on  myös kehittää palvelujen käytettävyyttä ja valikoida käyttöön sellaisia välineitä ja järjestelmiä, joita kukin voisi oppia käyttämään ilman asiantuntijan jatkuvaa apua itsenäisesti.