Videotuotanto

Videoiden tuotantoa tukevia tiloja ovat Jamkilla mm. Studio ja Tuberoom. Tiloissa on ohjelmistoja ja välineistöä laadukkaiden videotallenteiden tekoon ja jälkikäsittelyyn. Myös omilla kannettavilla tietokoneilla voi tuottaa videoita käytettävissä olevia ohjelmistoja hyödyntäen. Esim. avoimen lähdekoodin ilmainen OBS Studio soveltuu hyvin omatoimisten kuvaruutunauhoitusten tekoon. Videokuvauspalvelusta voi tilata apua videotallenteiden tekoon esim. hankkeisiin tai opetuksen taltiointiin.

Opettajat tekevät opetusvideoita itse tai tilaavat siihen apuja videokuvauspalveluista. Omatoimisen tekemisen tiloja, välineitä ja välineiden käytettävyyttä pyritään kehittämään lähitulevaisuudessa.

Tuotannon suunnitteluun ja toteutukseen löydät ohjeita tämän osion alaluvuista.