Teams

Microsoftin Teamsiin sisältyy myöskin ns. kanavakokousominaisuus, jossa Teamsin työryhmä voi järjestää kokouksia tiimin kesken jo välittömästi tai ajastetusti. Tiimillä on silloin käytössään tiimitilan työkalut ja dokumentit, sekä käytännössä skype tiimitilaan integroituna. Tämä sopii tiimikokousten ohella, opiskelijoiden väliseen pienryhmätyöskentelyyn ja vaikkapa oppilaiden ohjaukseen. Kokoukset voidaan myös nauhoittaa, jolloin tallenteet tallentuvat Microsoftin Streamiin.