Simulaatiotila

Lutakon kampuksella on hyvinvointiyksiköllä käytössä erityinen hoitotyön simulaatio-opetustila. Tila on jaettu kolmeen osaan: opettajan tarkkaamo, varsinainen simuulaatiohuone ja observointitila. Opettaja ohjaa tarkkaamosta käsin simulaation toteutusta ja käynnistää erilaisia simulaatiotilanteita. Simulaatiohuoneessa opiskelijaryhmä suorittaa varsinaista simulaatiota ja observointitilassa muut opiskelijat seuraavat simulaation edistymistä. Simulaation jälkeen simulaation toteutuminen käydään läpi videotallenteiden avulla observointitilassa. Simulaatiotilassa on hoitonuken lisäksi kolme valvontakameraa ja mikrofonit. Valvontakameroiden ja simulaatiojärjestelmän tapahtumat tallentuvat tallennusjärjestelmään jälkikäteen katsottavaksi. Opettaja voi tehdä tallenteeseen muistiinpanoja ja huomioita simulaation aikana. Tallennusjärjestelmänä toimii Nordic Simulatorsin RecMobile, ja hoitonukke on Läerdahlin valmistama.