Videoviestintä

Tyypillisesti opetuksessa videoteknologioita hyödynnetään viestinnässä. Viestintä voi olla joko yksisuuntaista tiedon jakelua tai vuorovaikutteista ja monenvälistä videovälitteistä viestintää. Yksisuuntainen videojakelu edellyttää myös yleensä jonkinlaista ennalta tehtyä videotuotantoa. Näistä molemmista näkökulmista lisää tämän osion alavalikoissa.