Yksisuuntainen

Yksisuuntaisilla videoteknologioilla tarkoitetaan videojakelua, jossa video tallennetaan johonkin videojakelupalveluun ja sitä voi katsella sieltä ajasta ja paikasta riippumatta. Osa näistä videojakelupalveluista tukee myös ns. suoratoistoa, jolloin kyseessä on lähes reaaliaikainen mutta yksisuuntainen videolähetys. Tyypillisesti näissä “suorissa lähetyksissä” on käytettävässä olevista teknologiaratkaisuista johtuva muutamien kymmenien sekuntien viive, jolloin esimerkiksi chatin tai muun vastaavan palautekanavan kautta lähetetty palaute (esim. kysymykset) tulevat yleensä aina vähän myöhässä. Sikäli se ei ole ongelma, jos tähän varautuu ja vastailee näihin kysymyksiin esim. vasta lähetyksen tai esityksen lopussa.

Yleisiä tällaisia videojakeluun käytettyjä palveluita ovat mm. Youtube ja Facebook. Paljon käytettyjä organisaatioiden ja oppilaitosten sisäiseen käyttöön tarkoitettuja palveluja ovat Panopto ja Kaltura. Jamkilla tähän tarkoitukseen on ollut toistaiseksi käytössä Jyväskylän Yliopiston ylläpitämä Moniviestin-palvelu, joka mahdollistaa jakelun ja suoratoiston.

Näihin palveluihin videotallenteita voi latailla monella tapaa, osa tukee suoratoiston aikana tapahtuvaa tallennusta suoraan palvelimelle, joihinkin taas tallenteet ladataan pelkästään videotiedostoina. Joistakin palveluista löytyy jopa erilliset sovellukset tallenteiden tekoon ja suoratoistoon (esim. Panopto ja Kaltura). Yleisesti käytettyjä suoratoistoa ja tallentamista tukevia sovelluksia ovat mm. Wirecast, Vmix ja OBS Studio.

Opetuskäytössä yksisuuntainen videojakelu sopii parhaiten tiedon ja oppimistehtävien jakeluun ja istuu hyvin myös käänteisen luokkahuoneen ideaan, jossa varsinainen tieto jaetaan opiskelijoille ensin teksti- tai/ja videomuodossa itsenäisesti opiskeltavaksi, ja opittuja tietoja sitten sovelletaan yhdessä vuorovaikutuksessa toimien joko luokassa ja/tai hybridiopetuksen keinoin. Videojakelu voi pitää sisällään luentotaltiointeja, tai jotain opintojaksoa varten tehtyjä lyhyitä videoklippejä. Oppimistehtävät voivat olla esim. videopäiväkirjoja tai viestintäharjoitusten taltiointeja. Myös erilaiset suoritteet (esim. opetusnäyte tai työnäyte) on kätevä toteuttaa videotaltiointina.

Simulaatio-opetus voidaan lukea myös tähän yksisuuntaisten teknologioiden kategoriaan omana erityisenä sovelluksena. Siinä osa oppilaista suorittaa jossakin tilassa harjoitusta, ja opettaja ja oppilaat seuraavat harjoitusta toisessa tilassa kameroiden ja mikrofonien välityksellä. Harjoitus tallennetaan ja opettaja tekee tallenteisiin muistiinpanoja, jotka sitten puretaan videota jälkikäteen katsellen yhdessä harjoituksessa toimineen ryhmän kanssa.