Identiteetti ja hyvinvointi verkossa

Tässä osiossa tutustut digitaaliseen jalanjälkeesi ja oppimisanalytiikan rooliin opinnoissasi, kognitiivisen ergonomian merkitykseen opintojen edistäjänä, sekä vuorovaikutuksen rooliin oppimisessa.