Ryhmätyöskentely

Opiskelijana et voi välttyä erilaisilta ryhmätöiltä tai tiimissä tehtäviltä projekteilta – tiimityöskentely on tärkeä osa ammattia alalla kuin alalla.

Miten saat ryhmätyöstä enemmän irti?

Ryhmätyöt ovat tilaisuus ajatustenvaihtoon, kokemusten jakamiseen ja yhteiseen tiedonrakenteluun. Tiukkojen aikataulujen puitteissa saattaa syntyä kiusaus jakaa työskentely osiin niin, että jokainen työstää oman osuutensa itsekseen ja ne vain kootaan yhteen. Tämä ei kuitenkaan kannata, sillä siitä kärsivät sekä oppiminen että arvioitava suoritus.

  1. Muodostakaa yhteinen käsitys tehtävän tavoitteista, työskentelyn vaiheista ja aikataulusta
  2. Jokainen ryhmän jäsen vastaa siitä, että hän perehtyy aiheeseen ja muodostaa siitä oman käsityksensä.
  3. Ryhmä työstää yhteisen ja yhdenmukaisen tuotoksen opettajan ohjeiden mukaisesti.

Työskentely verkossa

Ryhmätyötä ei aina voida eikä ole järkeväkään työstää vain kasvotusten tapahtuvissa tapaamisissa. Verkkosovellukset, kuten M365-palvelu, tarjoavat hyvät ja helppokäyttöiset työkalut yhteistyöhön. Löydät tältä sivulta vinkkejä Jamkin tarjoamien työkalujen käyttöön ryhmätöiden tekemisessä.

Yhteistuottaminen Microsoft 365-palvelussa

Ryhmätöissä tulee usein vastaan tarve tuottaa yhdessä kirjallisia dokumentteja tai esityksiä. M365 -palvelun verkkopohjaiset tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, ja esitystyökalut (Word Online, Excel Online ja PowerPoint Online) toimivat tähän tarkoitukseen hyvin. Työkalujen avulla ryhmän jäsenet voivat kirjoittaa, muokata ja kommentoida yhteistä tiedostoa tarvittaessa vaikka reaaliaikaisesti. Muista kuitenkin, että yhteiskirjoittamisen päätyttyä lopullinen työ kuitenkin palautetaan useimmiten Moodleen.

Yhteistyöskentelyn tärkein osuus eli tapaamiset voitte järjestää Teamsissa. Perustakaa ryhmätyötä varten Teamsin Chat-osaan ryhmä ja järjestäkää verkkokokoukset ja keskustelut yhdessä paikassa koko ryhmätyön ajan.