Tiedonhankinta

Tehdessäsi oppimistehtäviä sekä opintojesi loppupuolella opinnäytetyötä, tiedonhaku ja lähdeaineistojen laadun arviointi ovat keskeisiä opiskelutaitoja. Jamkin kirjastosta saat tiedonhankinnan opastusta niin opintojen alkuvaiheisiin kuin opinnäytetyön tekemiseenkin. Voit varata henkilökohtaisen opastusajan tai hyödyntää kirjaston nettisivuilta löytyviä tiedonhaun oppaita.

Tehdessäsi hakuja kirjaston tietokannoista tai hyödyntäessäsi hakukoneita tieteellisten lähteiden hakemiseen, opit tunnistamaan oman alasi laadukkaat lähteet. Tietokannoissa voit rajata hakuja vertaisarvioituihin tai tieteellisiin lähteisiin ja löydettyäsi hyvän lähteen kannattaa tehdä hakuja lähteen kirjoittajan nimellä sekä tutustua lähdeluetteloon, joka voi johdattaa muiden aihepiirin asiantuntijoiden materiaaleihin.

Linkkejä tekstissä mainittuihin lisätietoihin:

Hyvä tieteellinen käytäntö

Laadukkaan tieteellisen tutkimuksen perustana on hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattaminen. Opiskelijalle on tarjolla useita lähteitä, joiden avulla perehtyä hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtiin ja eettisiin periaatteisiin, sekä käytännön ohjeistuksia oppimistehtävien ja opinnäytetyön laadukkaaseen tuottamiseen.