Kognitiivinen ergonomia

Korkeakouluopiskelijana olet aktiivisesti tiedon äärellä, etsien, kooten ja tuottaen sitä. Olemassa olevan tiedon määrä kasvaa kaiken aikaa ja sen jakelukanavat myös moninaistuvat. Miten työskentelen tavoitteellisesti? Mistä löydän tietoa? Miten sitä käytän? Miten sisäistän etsimäni tiedon? Miten sen kiteytän ja dokumentoin? Miten tämän kaiken kanssa tulen toimeen?

Kognitiivinen ergonomia tarkastelee ihmisen vuorovaikutusta työn ja toimintajärjestelmien kanssa tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Tarkkaavaisuus sekä havainto-, muisti- ja ajattelukyvyt asettavat reunaehdot ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutukselle.

Kognitiivisen ergonomian avulla arvioidaan ihmisen tapaa käsitellä tietoa toimintaympäristöjen, työvälineiden ja työkäytäntöjen kehittämisessä. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutukseen, käytettävyyteen ja kognitiiviseen kuormittumiseen:

 1. Miten ihmisen havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, muistin ja ajattelun kyvyt ja rajoitukset voidaan huomioida?
 2. Miten visuaalinen tieto tulisi esittää, jotta se havaittaisiin luotettavasti ja vaivattomasti?
 3. Miten kognitiivista kuormittumista voi välttää?

Nykypäivänä työmuistin kuormittuminen on tuttu ilmiö: jos tietoa tulee liian paljon, emme pysty kertaamaan, toistamaan ja työstämään kaikkea tietoa riittävän kauan, jotta se ehtisi tallentua pysyvämmin säilömuistiin. Monet psyykkiset tekijät, kuten mieliala, vireystila ja motivaatio vaikuttavat muistisuorituksiin. Myös työjärjestelyihin, työvälineisiin ja työympäristöön liittyvät tekijät kuormittavat muistia.

Työmme keskeytyy arjessamme usein eri syistä. Saatamme seurata montaa asiaa yhtä aikaa, keskittymättä todellisuudessa riittävästi yhteenkään. Meidän tottumuksemme myös ohjaava tätä. Saatamme omasta mielestämme sujuvasti samanaikaisesti esimerkiksi päivystää ja luoda sisältöjä erilaisille somekanaville, uutisvirta nostaa nostoja näyttöpäätteellemme, saapunut sähköposti tai WhatsApp-viesti kilahtaa ja kiiruhdamme sitä katsomaan ja samalla kirjoitamme opiskeluun liittyvää tehtävää tietokoneella. Toimintamme on monesti moninaisten asioiden yhtäaikasta tekemistä, ‘multitaskaamista’ (multitasking).    

Vastaanotettavan informaation suuri määrä kuormittaa, sillä jokaisen vastaanotetun viestin, dokumentin tai päivityksen kohdalla on päätettävä, miten tietoa käsitellään. Lisäksi on arvioitava, onko se hyödyllinen nyt, lähitulevaisuudessa tai myöhemmin vai ei lainkaan. Muistin kuormittuminen tulee esiin unohteluina ja oppimisen vaikeuksina. Se näkyy mm.:

 • virheiden ja epätarkkuuksien lisääntymisenä.
 • toiminnan hidastumisena ja takkuamisena.
 • olennaisen tiedon hukkaamisena ja tietoon tai järjestelmään eksymisenä.

Kognitiivisen ergonomian tavoitteena onkin työn tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus sekä hyvinvointi työssä ja opiskelussa.

Pohdintatehtävä

 • Onko opiskelusi sujuvaa, innostavaa ja motivoivaa?
 • Miten käsittelet tietoa?
 • Miten käytät opiskeluun liittyviä työvälineitä? Entä somea?
 • Sisältyykö opiskeluusi informaatiokuormaa, monitehtäväisyyttä ja keskeytyksiä?
 • Miten voit vähentää kuormitusta ja varmistaa hyvän oppimistuloksen?