Digitentit

Digitentit voivat olla valvomattomia tai valvottuja sähköisiä tenttejä.

Valvomattomat tentit tarkoittavat tilannetta, jossa tentti suoritetaan esimerkiksi Moodle-kurssilla olevan tentti-toiminnallisuuden avulla. Opettaja voi rajata suoritusaikaa tai tentin voi suorittaa vain tiettynä ajankohtana.

Valvotut digitentit voidaan järjestää esimerkiksi Exam-studioissa Jamkin kampuksilla tai tenttivierailuna yhteistyökorkeakouluissa eri puolilla Suomea. Valvottu tentti voidaan järjestää myös verkkokokoussovelluksen avulla, jolloin jaetaan näyttö, äänet ja/tai videokuva. Huomioithan kiinnittää näissä tapauksissa erityistä huomiota ympäristöön. Etävalvottuihin tentteihin voit osallistua myös muualta kuin kotoa, esimerkiksi kirjastosta. Etänä järjestettävien valvottujen tenttien tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Ohjeet opiskelijalle etävalvottuun tenttiin osallistumisesta

Etävalvottujen tenttien toteuttamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  1. Opettaja tiedottaa sinua tentin yksityiskohdista hyvissä ajoin ennen tenttiä.
  2. Varmista ennen tenttiä, että pääset kirjautumaan mahdolliseen oppimisympäristöön.
  3. Valitse rauhallinen tila tenttiin osallistumista varten. Pyri asettumaan niin, että taustalla näkyy tyhjä seinä tai käytä virtuaalista taustakuvaa (Teams: työkalurivi -> kolme pistettä -> Apply background effects. Zoom: videokamerakuvakkeen vieressä oleva nuoli  -> Choose virtual background.).
  4. Osallistuessasi etävalvottuun tenttiin suostut valvonnan ehtoihin, kuten esimerkiksi pitämään kameraa päällä. Poikkeustilanteessa voit esimerkiksi sulkea kameran, mutta etävalvonnan keskeyttäminen voi johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.
  5. Tentin valvoja ei tallenna tenttitilannetta tai pyydä opiskelijoita tallentamaan sitä.
  6. Tentin valvoja voi tarkistaa tenttiä varten opiskelijan henkilöllisyyden esimerkiksi erillisessä Breakout-huoneessa.
  7. Etävalvottu tentti toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun sovelluksilla ja järjestelmillä.
  8. Vastaat itse tietokoneen, muiden laitteiden ja verkkoyhteyden toimivuudesta.

Ole yhteydessä opettajaan mahdollisesta vaihtoehtoisesta suoritustavasta. Etätentin suorittamiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä ota ensin yhteyttä tentistä vastuussa olevaan opettajaan.

Etätenttiohje: Ohjeet tentin järjestäjälle (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Ohje hyväksytty opintoasioiden lautakunnassa 27.4.2021

Linkkejä tekstissä mainittuihin lisätietoihin: