Opiskelijan digitaidot

Tässä osiossa tutustut laadukkaan verkossa opiskelun perusasioihin, opiskelun aikatauluttamiseen, saavutettavuuteen, tekijänoikeuksiin, tiedonhankintaan ja tietosuojaan. Tutustu lopuksi verkossa viestimiseen.