Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa

Oppiminen on vahvasti sosiaalinen tapahtuma, opiskelit sitten monimuoto- tai päivätoteutuksessa. Oman opiskeluryhmäsi eheys ja kiinteys vaikuttavat monin tavoin korkeakouluopiskeluihin kiinnittymiseen ja opiskelun sujuvaan edistymiseen ja koettuun opiskeluhyvinvointiin.

Ammattikorkeakoulussa aloittava opiskelijat aloittavat opintonsa erilaisista lähtökohdista. Osalla on jo aiempia korkeakouluopintoja tai tutkinto taustalla, osalla pidempi työhistoria ja osa jatkaa opintoja suoraan toisen asteen tutkinnon jälkeen ammattikorkeakoulussa.

Opiskelukavereilta opit monia oppimiseen, työskentelyyn ja ammatilliseen kasvuun liittyviä taitoja ja tietoja, ja voit niitä itse jakaa vastavuoroisesti muille. Opiskelukaverit ovat myös tukenasi mahdollisissa vastoinkäymisissä mutta myös jakavat onnistumisesi ja nostattavat sinua.

Opiskelukavereista muodostuvassa yhteisössä ja verkostossa toimiminen ja verkoston ylläpito opintojen ajan on monesti myös tulevaisuuden kannalta merkityksellistä. Eihän sitä koskaan tiedä vaikka opiskeluaikaisen kaverin kanssa päädyt samaan työyhteisöön tai hänen vinkistään saat tiedon mielenkiintoisesta uudesta työmahdollisuudesta ja saat hänestä suosittelijasi?   

Pohdi omaa tapaasi toimia

  • Miten ylläpidän omalla toiminnallani opiskeluryhmän hyvää henkeä?
  • Miten luon avointa vuorovaikutusta?
  • Miten annan ja otan vastaan palautetta niin, että opiskelijakaverini ja koko opiskeluryhmä hyötyvät?
  • Miten puutun mahdollisiin opinnoissa ja opiskelusuhteissa ilmeneviin epäkohtiin?
  • Miten jaan osaamistani muille ja mitä haluan oppia muilta?

Näihin kysymyksiin on hyvä palata yksin ja yhdessä koko opintojen ajan. Missä olemme onnistuneet ja mitä voisimme tehdä paremmin jatkossa?