Laadukas verkossa opiskelu

Verkossa opiskeltaessa on hyödyllistä huomioida neljä näkökulmaa.

  1. Minä osana verkkoyhteisöä: Opintojesi aikana sinun on mahdollista verkostoitua muiden oman alasi osaajien kanssa ja avata tie elinikäiselle ammatilliselle kehittymiselle. Tähän pääset käsiksi päivittämällä oman profiilisi opintojaksojen toimintaympäristöissä (Moodle, Zoom, Microsoft 365) sekä esittäytymällä ja toimimalla aktiivisesti ryhmällesi luoduissa verkostoissa.
  2. Pelisäännöt ja netiketti: Huomioi opintojaksojen käytänteet ja aikataulut, jotka on laadittu tukemaan ajankäyttöäsi opiskeluun liittyen. Pyri edistämään luottamusta opiskeluryhmän sisällä kohteliaisuudella ja antamalla rakentavaa palautetta.
  3. Yhdessä tekeminen: Verkossa opiskeltaessa muilta opiskelijoilta oppiminen ja tiedon jakaminen on tärkeää. Vertaistuki ja vuorovaikutuksellinen opiskeluilmapiiri edistävät oppimista.
  4. Verkko-opiskelijan tekniset taidot: Verkko-opiskelu vaatii Internetin käyttötaitoa sekä perustietämystä tietoturvaan ja tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista. Keskeistä on myös pilvipalveluiden hyödyntäminen sekä verkkotapaamisiin liittyvien sovellusten ja toimintatapojen hallinta.

Verkkopedagoginen laatukriteeristö

Verkkopedagogiset laatukriteeristö

Oppiminen ja opiskelu on ennen kaikkea oppijan aktiivista toimintaa. Verkko-opiskelussa tämä korostuu entisestään. Jamkin verkkopedagogiset laatukriteerit asettavat kriteereitä laadukkaiden verkkototeutusten suhteen, mutta niissä linjataan myös opiskelijan toimintaa seuraavasti:

  • Opiskelija vastaa oppimisestaan.
  • Opiskelija huolehtii siitä, että hänellä on käytössään verkko-opinnoissa tarvittava laitteisto (esim. headset, webkamera, tietokone).
  • Opiskelija osallistuu aktiivisesti oppimistaan ja opiskeluaan koskeviin vuorovaikutteisiin tilanteisiin.