Digitaalinen jalanjälki ja oppimisanalytiikka

Jätät jälkeesi suuren datamäärän, kun käytät digitaalisia palveluita. Tätä datamäärää kutsutaan digitaaliseksi jalanjäljeksi. Päivittäin jätät jälkiä, etkä välttämättä kiinnitä niihin mitään huomioita: kaupassa käytät bonuskorttia, lainaat kirjoja kirjastosta tai käytät sähköisiä palveluita – näistä kaikista jää jälki. (Hannula 2017, 8)

Kun kirjaudut esimerkiksi Moodleen, siitä jää jälki. Samoin käy, kun palautat tehtäviä. Tätä dataa kutsutaan oppimisdataksi. (Hannula 2017, 8)

Opiskelijasta kertyy opiskelun aikana tietoa erilaisiin järjestelmiin:

  • perustiedot opiskelupaikan hyväksymisen jälkeen (opiskelijanumero, osoite ym.)
  • lokimerkintöjä oppimisalustalla (esimerkiksi tehtävän palautuspäivä ja -aika, keskustelualueella käynti)
  • suoritusmerkintöjä opintorekisteriin (esimerkiksi arvosana, arvosanan kirjauspäivämäärä)

Opiskelija ei voi kovinkaan paljoa vaikuttaa tiedon kertymiseen, koska näiden tietojen kerääminen on välttämätöntä opiskelun järjestämiseksi. (Suhonen, 2018)

Oppimisanalytiikka jaotellaan oppimisen analytiikkaan, opiskelun analytiikkaan, tila-analytiikkaan, biometriaan ja opettamisen analytiikkaan.

Opiskelun analytiikan kautta voit seurata etenemistäsi. Opettaja näkee missä mahdollisesti tarvitset ohjausta, jos esimerkiksi tehtävien tekeminen ei etene.

Oppimisanalytiikan avulla voit siis seurata omia suorituksiasi ja oppimistapahtumiasi ja saada välitöntä palautetta opiskelussasi.  Parhaimmillaan oppimisanalytiikka auttaa sinua hahmottamaan kykyjäsi ja kehitystäsi.

Katso oppimisanalytiikkavideo:

Hannula, H. (2017). Oppijan digitaalinen jalanjälki – Oppimisen arjessa kertyvät henkilötiedot sekä oikeus ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen. Poluttamo-hanke.

Suhonen, S. (2018). Digistarttipaketti: Oppimisanalytiikka. Video. Tampereen ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.4.2019 https://youtu.be/9MEavXkVOOA