Ajankäyttö ja aikatauluttaminen

Ajankäyttö ja sen suunnittelu ovat avainasemassa opintojesi edistymisessä. Korkeakoulussa tavoitteellinen opintojen edistyminen edellyttävät 40 viikkotunnin panostusta opintoihisi. Miten tämän 40 viikkotuntia mahdollistat ja mahdutat omaan viikkokalenteriisi niin, että opiskelukuntoisuutesi pysyy yllä? Monen opiskelijan arkea rytmittävät myös palkkatyö, omat harrastukset sekä kaverit ja muu sosiaalinen toiminta. Lisäksi vielä monen opiskelijan käytettävissä olevaa aikaa vie lapsiperheen arki askareineen.

Korkeakouluopinnoissa opintoja rytmittävät pakolliset kontaktia tai verkkoläsnäoloa edellyttävät tapaamiset. Nämä tapaamiset ja niiden määrät saattavat vaihdella paljonkin viikottain ja lukukausittain. Etenkin monimuotototeutuksissa tapahtuva opiskelu on luonteeltaan tällaista. Tämän vuoksi ennakointitieto tulevista aikatauluista, tehtävien palautuksista, osaamisen näytöistä, tenteistä, pakollisista läsnäoloista yms. on tarpeen ja näiden tapahtumien kirjaaminen kalenteriin erittäin tärkeää. Näin myös muille elämän eri osa-alueille jää riittävästi aikaa.

Vaikka itsenäisesti tapahtuvaa opiskelua onkin opiskelussa runsaasti, et opiskele yksin vaan monissa opintokokonaisuuksissa tehdään ryhmätöitä. Yhdessä tehtävien töiden osalta myös muiden kanssaopiskelijoiden aikataulut ja/tai eri tehtävien toimeksiantajien (työelämälähtöisyys) aikataulut sanelevat työskentelytapaa, käytettävissä olevaa aikaa ja tehtävien edistymistä.

Nämä yllä olevat seikat huomioiden, ajankäyttö ja sen hallinta ovat keskeisiä taitoja opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Tämä asia liittyy vahvasti myös itseohjautuvuuteen, kuten myös  itsensä johtamisen taitoon. Nämä taidot kehittyvät opintojen aikana kun tarkastelet omaa ajankäyttöäsi ja omaa oppimis- ja työskentelytapaasi sekä opit uusia tapoja työskennellä ja oppia yksin ja yhdessä. Monissa tilanteissa erilaiset digitaaliset sovellutukset mahdollistavat ja vapauttavat aikaasi sekä tekevät työn hallittavammaksi (tiedon jakaminen, kommentointi, yhteistuottaminen, dokumentointi).

Ajanhallintaan vaikuttavia asioita (Wiskari 2014 ja Nyyti-sivusto):

 • Omat tavat
 • Opiskelu- ja työskentely-ympäristö
 • Muutokset elämäntilanteessa
 • Taito sanoa “ei”
 • Kyky keskittyä hetkeen
 • Rentoutumisen tärkeys
 • Tavoitteiden selkeys

Ajankäyttö on taitolaji ‒ sitä voi oppia!

 • Ajanhallinta ja sen suunnittelu on välttämätöntä jokaiselle, joka pyrkii työskentelemään tuloksellisesti.
 • Ajanhallinnan avulla suuntaat tietoisesti omaa toimintaasi niitä tavoitteita kohden joita oikeasti haluat saavuttaa.
 • Ajanhallinnassa tavoitteen asettelu on keskeistä; mitä selkeämmät on tavoitteet, sitä helpompi suunnata energia oikeisiin asioihin.
 • Tavoitteen asettelu selkeyttää tärkeiden ja vähemmän tärkeiden asioiden tunnistamista ja valintaa ja tekoja (priorisointitaito).
 • Ajankäyttöäsi hallinnoimalla otat myös vastuuta elämästä ja johdat itseäsi: itsetuntemus ja kunnioitus paranevat.
 • Priorisointitaito: mihin asioihin keskityt ja miksi? Miten parhaiten työskentelen, mitkä ovat kehittymishaasteeni, mille asioille sanon “kyllä” ja mille “ei”?
 • Mikäli koet pystyväsi vaikuttamaan itseäsi koskeviin asioihin, tuo se pystyvyyden ja hallinnan tunnetta.

Aikaansaaminen ja hyvinvointi

 • Mikä on prioriteettijärjestykseni? Mikä on arvokasta? Mikä on turhaa? Mistä voin luopua? Mille sanon ei!? Mitä kuuluu hyvään elämään?
 • Sisäinen vai ulkoinen motivaatio?
 • Toimiiko multitasking? Osaanko keskittyä yhteen asiaan kerrallaan?
 • Mikä tuo minulle energiaa, mikä kuluttaa sitä?
 • Miten huolehdin omasta hyvinvoinnistani, miten palaudun? Muistanko pysähtyä, rauhoittua?

Enemmän aikaa tärkeälle → Aikaansaaminen
Enemmän aikaa tärkeälle → Hyvinvointi

Hyvän opiskeluviikon muistilista (mukaillen Tuominen & Pohjakallio 2012):

 • Muuta aikakäsitystäsi: tarkastele aikaansaannoksiasi käytetyn ajan sijaan. Riko päiväsi erilaisiin paloihin.
 • Tunnista oleellinen, priorisoi.
 • Havainnoi innolla – tarkkaile ajankäyttöäsi, tunnetilojasi ja energiatasoasi.
 • Suunnittele huolella – suunnittele työviikkosi etukäteen ja jokaisen päivän edellisen päätteeksi.
 • Tyhjennä mieltäsi – hallitse tekemättömät työt: mielestä listalle, listalta kalenteriin.
 • Pidä joutilaita hetkiä, mutta ole valmis ne myös täyttämään joustavasti.
 • Rakenna viikkoosi muutama vakiopalanen.
 • Rakenna itsellesi erilaisia opiskelu/työtiloja.
 • Tauota, tauota,… tietoinen rauhoittuminen tärkeää… muista hengittää.

Ota homma haltuun

Kokoava ja havainnollistava pohdintatehtävä sinulle:

 1. Laadi itsellesi päivä- ja viikkokellotaulu. Piirrä 24 tuntia sekä koko viikkoa koskeva kellotaulu haluamallasi tavalla.
 2. Tarkastele tyypillistä opiskelupäivääsi ja -viikkoasi ja sijoita kellotauluihin aikaa vieviä asioita arjestasi. Sijoita kaikki elämän osa-alueita koskevat asiat kellotauluihin.
 3. Kun olet saanut kellotaulut täytettyä, miltä päiväkohtainen ja viikkokohtainen tarkastelu osaltasi näyttää?
  a) Onko eri elämän osa-alueiden suhde riittävässä tasapainossa?
  b) Jääkö opiskelulle riittävästi aikaa?
  c) Nukutko tarpeeksi päivittäin?
  c) Liikutko tarpeeksi?
  d) Rentoudutko ja onko sinulla riittävästi sosiaalisia kontakteja elämässäsi?
 4. Mieti, millaisia mahdollisia korjausliikkeitä oman ajankäyttösi suhteen  sinun on syytä tehdä tai tarkkailla asiaa tarkemmin/tietoisemmin nyt ja jatkossa? Mitä vähennän, mitä lisään, mille sanon “ei”, mistä saan kaikkeen voimavaroja?