Opinnäytetyön raportointi

1 Kirjallisten tehtävien raportointi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija laatii opiskelunsa aikana monenlaisia kirjallisia tehtäviä, joista laajin on opinnäytetyö. Kirjallisten tehtävien tavoitteena on innostaa opiskelijaa hankkimaan, jäsentämään ja muokkaamaan omaan ammattialaansa liittyvää uusinta tietoa. Kirjoittamalla opitaan paitsi alan keskeisiä sisältöjä myös työelämässä tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja.

Tässä esitetyt ohjeet koskevat opinnäytetöitä, mutta niitä käytetään nimestään huolimatta soveltuvin osin opiskelutehtävien laadinnassa opintojen alusta lähtien. Ohjetta voidaan käyttää erityyppisten opinnäytetöiden, esimerkiksi empiiristen töiden, tutkimuksellisten kehittämishankkeiden ja taidetekojen raportoinnissa. Ohjeet soveltuvat myös muualla Suomessa tai kansainvälisten hankkeiden yhteydessä tehtäviin kirjallisiin töihin.

Englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa noudatetaan Project Reporting Instructions -ohjeistusta.

Raportointiohjeen sisältö

1 Kirjallisten tehtävien raportointi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

2 Tiedonhankinta opinnäytetyöhön

3 Kirjoittamisprosessi

4 Opinnäytetyön rakenne

5 Lähteiden käyttö

6 Visuaalinen havainnollistaminen

7 Kirjallisen tehtävän ulkoasu

Lähteet

Esimerkkejä lähteiden merkinnästä

Ohjeita englannin kielellä kirjoittaville

Tietoa ohjeesta

Mallipohjat

 

Tekijät: Satu Liukko ja Suvi Perttula

Päivitetty elokuussa 2023