3.1 Tekstin samankaltaisuuden tarkistus

Tekstin samankaltaisuuden tarkistus auttaa selvittämään, missä määrin tarkastettavana olevassa opinnäytetyössä on hyödynnetty muita lähteitä. Tarkastus ei kerro, onko lähteiden käyttö sinällään viittausteknisesti asianmukaista. Päätelmän ja arvioinnin tekee aina oppimistehtävän tai opinnäytetyön ohjaaja. Turnitin toimii opinnäytetöiden osalta Wihissä ja muiden tehtävien palautuksien yhteydessä sekä Teams- että Moodle-ympäristöissä.

Tässä ohjeessa keskitytään Wihiin, mutta samat lainalaisuudet toimivat myös Moodlessa. Moodlessa pääset itse tarkistamaan analyysin tuloksen toisin kuin Wihissä.

Tekstin samankaltaisuuden tarkistus Wihissä Turnitin Originality -palvelulla

Jamkissa käytetään tekstin tarkistamiseen Turnitin Originality -palvelua. Se etsii työstä kaikki yhtäläisyydet internetissä julkaistuun materiaaliin, satoihin miljooniin kirjoihin sekä muihin järjestelmällä tarkastettuihin asiakirjoihin. Palvelu tunnistaa yhtäläisyyden myös niissä tilanteissa, joissa tekstiä olisi muokattu esimerkiksi lisäämällä, poistamalla tai muuttamalla osaa sanoista.

Arvioitavaksi lähetettävä valmis opinnäytetyö viedään pdf-muodossa Wihiin opinnäytetyön palauttamiseen tarkoitettuun Plagioinnin tarkastus -kenttään. Lähettäminen kannattaa sopia hyvissä ajoin ennen arviointia, jotta sinulle jää riittävästi aikaa tehdä tarvittavat muutokset pääohjaajalta saadun palautteen perusteella.

Jos haluat tarkistaa opinnäytetyösi tekstin alkuperäisyyttä koko opinnäytetyöprosessin ajan, tee se Moodlessa Turnitin tarkastus – Turnitin check -nimisellä kurssilla. Kurssi on avoin kaikille Jamkin tunnuksilla Moodleen kirjautuneille. Tähän kurssiin palautettuja töitä ei tallenneta Turnitinin tietokantaan, joten työn lopullisen version palautus Wihiin onnistuu ilman, että Turnitin tunnistaa Moodleen jo palautettuja versioita.

Tekstin samankaltaisuuden tarkistus Wihissä
Kuvio 1. Tekstin samankaltaisuuden tarkistus Wihissä

Työn palauttaminen Wihiin ja Turnitin tarkistus

Kun palautat työtäsi ensimmäisen kerran Wihin Plagioinnin tarkastus -kenttään, sinun tulee hyväksyä Turnitinin käyttöehdot (EULA, End-User License Agreement) samankaltaisuuksien vertailuun. Käyttöehdot avautuvat palauttamisen yhteydessä ja hyväksyntä tapahtuu Lähetä-painikkeen yläpuolelta “Hyväksyn Turnitinin EULA-lisenssisopimuksen” -kohdasta. Ilman hyväksyntää tarkistusta ei voi tehdä.

EULA lisenssisopimus
Kuvio 2. EULA lisenssisopimus
EULAn hyväksyminen
Kuvio 3. EULAn hyväksyminen

Tiedosto on tarkastusjonossa yön yli. Se näkyy Tila-kohdassa ”Analysoitavana”-tekstinä.

Työ analysoitavana
Kuvio 4. Työ analysoitavana

Tarkistuksen valmistumisen jälkeen Tila-kohdassa näkyy teksti “Analysoitu”. Vain ohjaaja pääse tarkistamaan analyysiraportin.