3.2 Tekoälyn käyttö oppimistehtävissä ja opinnäytetyössä

Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Jamkin koulutusaloille. Ohjeistuksen on laatinut Jamkin opinnäytetyöfoorumi.

Perusperiaate

Oppimistehtävissä ja opinnäytetyössä noudatetaan samoja vastuullisuuden ja eettisyyden periaatteita kuin Jamkin yleisissä ohjeissa.

Käyttö tukiälynä

Tekoälysovelluksia voidaan käyttää apuna esimerkiksi

  • aiheen valintaan ja tärkeiden teemojen ideointiin, työn rakenteen suunnitteluun ja tutkimusmenetelmän valintaan
  • yleiseen keskusteluun ja ohjaukseen ongelmakohdissa (”miten kannattaisi edetä…”, ”minulla on seuraava ongelma…; mitä vaihtoehtoja sen ratkaisemiseen voisi olla” jne.)
  • tiedonhaun suunnitteluun ja ideointiin [1]
  • oman tekstin kieliasun tarkistamiseen ja kääntämiseen, ellei kieliasu ole arvioinnin kohteena.

Tekijänoikeudet ja tiedon alkuperä

Muista, että olet vastuussa tuottamasi tekstin sisällöstä. Huolehdi, että ilman lähdeviittausta olevat ajatukset ja ideat ovat omiasi. Käytettäessä tekoälyä esimerkiksi tekstin kääntämiseen tai kieliasun tarkistamiseen alkuperäisen tekstin sisältö ei saa olennaisesti muuttua [2].

Tekoälyn tuottama teksti ei ole virheetöntä eikä se ole alkuperäinen tiedonlähde. Tarkista aina itse kieliasun ja tiedon oikeellisuus ja viittaa alkuperäisiin lähteisiin. Muista noudattaa Jamkin raportointiohjetta.

Tietosuoja

Älä syötä arkaluontoisia, luottamuksellisia tai yksityisyyttä vaarantavia tietoja (nimi, yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus, opiskelijanumero jne.) tekoälyn kanssa käymääsi keskusteluun. Tutustu sovellusten käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteisiin.

Kuvaus tekoälyn hyödyntämisestä

Jos hyödynnät tekoälyä oppimistehtävissä tai opinnäytetyössä, sen käyttö tulee kuvata esimerkiksi johdantoluvussa ja tarvittaessa tarkemmin toteutuksen yhteydessä tai pohdinnassa. Kerro mitä tekoälysovelluksia (esim. ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepL, Grammarly) hyödynnät ja miten niitä on hyödynnetty (esim. tiedonhaun apuna, ideoinnissa, kieliasun tarkistamisessa, kääntämisessä, visualisoinnissa). Jos viittaat tekoälysovellukseen ohjelmistona tai tekoälysovelluksen kanssa käymääsi keskusteluun, käytä Jamkin raportointiohjetta ja/tai Arenen ohjeistusta.

Seuraamukset, jos näitä ohjeita ei noudateta

Jos palauttamissasi töissä havaitaan puutteita tai epäillään vilppiä, opettaja käynnistää tarkasteluprosessin tekoälyn käytön arvioimiseksi.

Lisätietoa

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) | Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi)

Hyvä tieteellinen käytäntö, tietosuoja ja tutkimuslupa (Jamkin opiskelijan opinnäytetyöohje)

[1] Huomioi, että tekoäly ei osaa hakea tietoa järjestelmällisesti ja sen tuottamat lähteet voivat olla virheellisiä. Opinnäytetyön tiedonhankinnassa kannattaa hyödyntää Jamkin kirjaston suosittelemia tietokantoja (finna.fi). Lisätietoja löydät tiedonhaun oppaasta.

[2] Tekoälyn käytön tunnistamiseen tehdyt työkalut saattavat pitää tekoälyn tekemänä tekstiä, joka on vain parannettu (tai osittain käännetty) tekoälyn avulla. Sen vuoksi palautetuissa töissä on selkeästi kerrottava, mikä osa työstä on tekoälyn avulla tehtyä tai parannettua.

Ohjeistuksen laatimisessa on hyödynnetty Samkin tekemää ohjeistusta (lupa saatu 8.4.2024) ja Arenen suosituksia ammattikorkeakouluille tekoälyn käytöstä (12.6.2023).