Ohjeita englannin kielellä kirjoittaville

Muiden kuin englanninkielisten lähteiden käyttäminen

Julkaisun nimi käännetään lähdeluetteloon englanniksi hakasulkeiden sisään julkaisun alkuperäisen nimen jälkeen. Jos tekstiviitteessä on käytettävä teoksen nimeä, sekin tulee tekstiviitteeseen.

Esimerkiksi lähdeluettelossa

Haasio, A. 2009. Johdon assistentin tiedonhankinnan opas [The executive assistant’s guide to information retrieval]. Helsinki: WSOYpro.

ja tekstiviitteessä

If an area smells musty and dank, the cause and source of the malodour must be identified (Kosteusvauriot työpaikoilla [Moisture problems in the workplace] 2009, 49).

Sähköisten lähteiden merkinnät

Englannin kielellä lähdeluetteloon merkitään se, milloin julkaisuun on viitattu (Accessed on) ja mistä teokseen pääsee käsiksi (Retrieved from).

Esimerkiksi

Priddle, A. 2014. Detroit Auto Show: 2015 C-Class will be first car to be made in Mercedes’ Alabama plant. Detroit Free Press, 12 January 2014. Accessed on 13 January 2014. Retrieved from http://www.freep.com/article/20140112/BUSINESS03/301120152.

Päiväykset

Selkeyden vuoksi käytetään muotoa dd Month yyyy.
Esimerkiksi 17 June 2020.

Taulukossa 3 on keskeisiä sanoja ja lyhenteitä englanniksi.

Taulukko 3. Raportin sanastoa englanniksi

esim.e.g.
ja muutand others tai and colleagues
ks.see
kuviofigure
liiteappendix
lukuchapter
LähteetReferences
mts. tai mt.ibid.
muokattuadapted
p. (painos), uud. p. (uudistettu painos tai korj. p. (korjattu painos)ed. (edition), 2nd ed. (second edition) tai Rev. ed. (revised edition)
SisältöContents
taulukkotable
toim.Ed. tai monikossa Eds.
Viitattu 11.6.2015.Accessed on 11 June 2015.
volyymi eli vuosikertaVol tai monikossa Vols.
ym.et al.