4.1.1 Kansilehti

Kansilehdessä ilmoitetaan opinnäytetyön nimi ja tekijä tai tekijät. Lisäksi siinä kerrotaan, että kyseessä on opinnäytetyö. Kanteen merkitään kuukauden ja vuoden tarkkuudella se ajankohta, jolloin opinnäytetyö hyväksytään opinnäytetyöryhmässä. Myös tiedot koulutusalan nimestä, tutkinto-ohjelman nimestä ja mahdollisesta erikoistumisesta merkitään. Kansilehti on valmiina opinnäytetyön mallipohjassa.

Työn nimi

Opinnäytetyön nimeen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä sen täytyy olla sekä informatiivinen että kiinnostava. Tiivis ja havainnollinen nimi tai otsikko ei sisällä yhtään turhaa sanaa eikä väljiä tai mutkikkaita rakenteita. Nimi voi olla kaksiosainen, niin että pääotsikko toimii käyttönimenä ja alaotsikko täsmentää sitä. Vaikkei aiheesta sanotakaan kaikkea, nimeä ei laiteta tarpeettomasti epämääräiseen partitiivi- tai elatiivimuotoon (jotakin, jostakin). (Hirsjärvi ym. 2010, 318.)