7 Kirjallisen tehtävän ulkoasu

Ennen kirjoittamaan ryhtymistä on hyvä tehdä ohjeen mukaiset sivun asetukset. Ulkoasussa on otettava huomioon saavutettavuusohjeet, jotka löytyvät Theseuksesta.

Raportin ulkoasun asetuksia ohjeistetaan muun muassa rivivälin, kirjasinkoon ja reunusten osalta. Seuraavilla välilehdillä käsitellään ulkoasun ohjeita. Asetusohjeet on esitetty sivulla 7.2. Linkit raportin mallipohjiin ovat tämän ohjeen välilehdellä Mallipohjat.

Kirjoitustekniset seikat

Kirjoitustekniset seikat on syytä ottaa käyttöön jo kirjoittaessaan (ks. taulukko 2). Työn valmistuttua teksti viimeistellään: tarkistetaan tyyli, oikeinkirjoitus ja merkintätekniikka.

Taulukko 1. Ohjeet tavallisia kirjoitusteknisiä pulmakohtia varten

Ohje Esimerkki
Välimerkkien jälkeen jätetään yksi välilyönti.
Välimerkkien edelle ei tule välilyöntiä.
Helsinki: Otava.
Millainen on hyvä opas?
Numeron ja mittayksikön väliin tulee välilyönti. 17 % haastatelluista
12 kg
Rajakohtia osoittamaan käytetään painotekstissä ajatusviivaa (suluissa 5–10).
Ajatusviivan puuttuessa voidaan samaan tarkoitukseen käyttää yhdysviivaa, jonka molemmin puolin tulee välilyönti.
Vuosina 2012–2016
(Hakanen 2013, 5–6.)
Yhdysmerkkinä on lyhyt viiva. 1–6-vuotiaita päiväkoti-ikäisiä
Laskutoimitusmerkkien molemmin puolin tulee välilyönti. 1 km = 1000 m
Sulkumerkit ja lainausmerkit laitetaan kiinni sisällä olevaan tekstiin (ei välilyöntejä ensimmäisen merkin jälkeen eikä viimeistä merkkiä ennen). (Aro 2012, 45.)
“huonontunut”, “pysynyt samana” tai “parantunut”
Numerot ja mittayksikön lyhenteet taivutetaan tarvittaessa. 10 ml:aan asti
Yksin asutaan jopa yli
50 %:ssa asunnoista.

Sivun alkuun