4.1 Opinnäytetyön alkuosa

Raportin alkuosa palvelee lukijaa ja valmistelee tutustumaan tekstisisältöön.
Alkuosaan kuuluvat

Tarvittaessa myös
* lyhenteiden luettelo
* sanasto.
Näiden paikka on työssä sisällysluettelon jälkeen omana sivunaan ennen ensimmäistä tekstilukua.

Kansilehden  ja kuvailulehden sähköiset pohjat löytyvät tämän ohjeen välilehdeltä Mallipohjat.