Tietoa ohjeesta

Tekijänoikeudet

Opinnäytetyön raportointiohjeen ovat kirjoittaneet viestinnän lehtori Satu Liukko ja informaatikko Suvi Perttula Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Sivusto on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä.

Standardit

Ohjeen pääasiallisina tiedonlähteinä on käytetty suomalaisia standardeja, jotka käsittelevät tiivistelmien laatimista ja käyttöä (SFS 3855), lähde- ja tekstiviitteiden merkintää (SFS 5989) sekä numeroiden ja merkkien kirjoittamista (SFS 4175). Tekstissä standardeihin ei viitata erikseen.

Päivitykset

Ohjeen ensimmäinen versio laadittiin jo vuonna 1995 (Perttula). Se uudistettiin vuonna 2001 (Liukko & Perttula). Sen jälkeen ohjetta on päivitetty säännöllisesti. Vuoden 2021 alussa sivustoa on päivitetty myös saavutettavuus-periaatteiden mukaiseksi.

Muoto

Ensimmäinen ohje oli Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla tehty tiedosto, josta ohjetta tulostettiin opiskelijoille ja lainakappaleita kirjastoon. Vuosina 2000–2012 ohje julkaistiin PDF-tiedostona ensiksi kirjaston verkkosivuilla ja sitten Jamkin opinto-oppaassa.

Lukuvuonna 2012–2013 ohjeisto luotiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimiin oppimateriaaleihin. Käyttötilasto kertoo, että Opinnäytetyön raportointi -sivustolla käydään keskimäärin yli 1000 kertaa päivittäin.