Asiantuntijan digiosaaminen

Jamkin opetussuunnitelmien kehittämisen yksi keskeinen tavoite on digitaalisuuden hyödyntäminen: ”Olemme osa korkeakoulujen yhteistä digitaalista ekosysteemiä. Mahdollistamme digitaalisen, laadukkaan ja saavutettavan oppimisen, ohjauksen ja opetuksen”. Digitalisoidaan kaikki mitä voidaan.

Digitaalisen aikakauden muutosprosessit mullistavat myös koulutus- ja opetusmaailman toimintamalleja. Teknologia täydentää opetuksen ja oppimisen prosesseja. Täytyy ymmärtää, mitä opettaminen ja oppiminen ovat ja minkälaista osaamista tarvitaan tässä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Eriarvoistumisen estämiseksi on tärkeää huomioida, ettei teknologia välttämättä tehosta tai nopeuta oppimista. Opiskelijat tarvitsevat ohjausta tiedon valikointiin, arviointiin ja prosessointiin pystyäkseen hyödyntämään digiteknologioita omassa oppimisessaan.

Asiantuntijan digiosaaminen on yhdistelmä tietämystä, taitoja ja asenteita eli kykyä käyttää tietotekniikkaa ja digitaalisia laitteita tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti omassa työssään. Digitaalinen osaaminen näkyy tehtävien suorittamisessa, ongelmien ratkaisemisessa, viestinnässä, tietojen hallinnassa ja yhteistyön tekemisessä sekä myös sisällön luomisessa ja jakamisessa tehokkaasti, asianmukaisesti, turvallisesti, kriittisesti, luovasti, itsenäisesti ja eettisesti.

Tekstin kirjoittamisessa on käytetty apuna tekoälyä.

Anne Mecklin 18.10.2023