Yrittäjyys ja innovaatiot

Jamk Future Factoryssa opitaan tekemällä ja ratkomalla aitoja työelämän kehittämishaasteita opiskelijatiimeissä. Monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi Future Factory opinnoissa voi kehittää tulevaisuuden työelämätaitoja, yrittäjämäistä työotetta, omaa urapolkua ja työelämäverkostoja.

Future Factory –opintokokonaisuus 15 op (in English language degrees 11 cr)

Opintojaksot:

  1. Kestävän kehityksen perusteet / Basics of Sustainable Development 1 op (MOOC)
  2. InnoFlash 2 op
  3. Yrittäjyys / Entrepreneurship 3 op
  4. Työelämäprojekti 9 op / Working Life Project 5 cr

Future Factory opintokokonaisuus on kaikille AMK-tutkinto-opiskelijoille yhteinen ja pakollinen.
Jokaista opintojaksoa suorittamassa on vuosittain 1200–2000 opiskelijaa. Opintokokonaisuuden koordinoinnista vastaa Jamkin Future Factory -tiimi.

Vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot

Pakollisten Future Factory -opintojen lisäksi osaamista voi täydentää vapaasti valittavilla yrittäjyysopinnoilla. Jamk toteuttaa yhdessä Yritystehtaan ja EduFutura-oppilaitosten kanssa yrittäjyyttä tukevia opintojaksoja. Vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot löytyvät Pepin opetussuunnitelmat-sivustolta.

Future Factoryssa tehdään myös Jamkin uudistuva oppiminen vahvuusalan käytäntölähtöistä pedagogista tutkimusta. Samalla kun opitaan, siellä myös tutkitaan ja kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja, kuten esimeriksi digitalisaation hyödyntämistä opiskelijan itseohjautuvan oppimisen ja ohjaamisen tukena.

Materiaalia OPS-työn tueksi

Vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot (Peppi, opetussuunnitelmat)

Jamk Future Factory® (Elmo-intra, vaatii kirjautumisen)

Jamk Future Factory® – Fuel for Creativity! (jamk.fi)

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2021 – LuoVuutta epäjatkuvuuksien äärellä (theseus.fi)

EduFutura-yrittäjyysopinnot (EduFutura, Jyväskylä)

Uskallatko olla yrittämättä! (Yritystehdas)


Leena Liimatainen ja Mari Hakkarainen 13.6.2023