Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus

Osana suomalaista korkeakouluyhteisöä Jamk on sitoutunut Jamkin avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin (ks. Jamkin avoin tiede ja tutkimus -sivusto). Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit ovat tärkeä osa näitä periaatteita.

Edistämme avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjen hyödyntämistä. Opetusta kehitetään yhdessä opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja työelämän kanssa, ja opiskelijalle mahdollistamme yksilölliset valinnat tunnustamalla ja tunnistamalla niin korkeakoulussa kuin muulla tavoin hankittua osaamista. Oppijan aktiivista roolia oman oppimisensa suunnittelussa kehitetään. ”

”Kehitämme yhdessä henkilöstön kanssa jamkilaisten tietoisuutta avoimista oppimateriaaleista sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja lisensseistä. Kannustamme jakamaan opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyviä aineistoja avoimina materiaaleina Jamkin sivustojen kautta sekä valtakunnallisissa tietovarannoissa.  Avointa oppimateriaalia tulisi jakaa toimitetuilla, laadukkailla sekä elinkaareltaan ja tietoturvaltaan varmistetuilla julkaisualustoilla.”

Opetussuunnitelmien ja HOPSien näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme mahdollistamaan ja tukemaan opiskelijoiden yksilöllisiä valintoja hyväksymällä toisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja hyväksilukäytäntöjen mukaisesti ja sallimalla ristiinopiskelun. Lisäksi tunnistamme ja tunnustamme muulla tavoin hankittua osaamista tutkintosäännön mukaisesti.

Opintojaksojen suunnittelun, toteutussuunnitelmien ja pedagogisten käsikirjoitusten yhteydessä arvioimme, millaista avointa oppimateriaalia opintojaksolla voidaan hyödyntää ja millaista avointa oppimateriaalia voimme tuottaa itse.

Mitä on avoin oppimateriaali?

Avoin oppimateriaali tarkoittaa oppimisen avoimuuden linjauksen mukaan pedagogisesti mielekästä ja oppimisessa hyödynnettävissä olevaa kokonaisuutta (Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus 2022). Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) mukaan avoimet oppimateriaalit (Open Educational Resources, OER) ovat eri muotoisia digitaalisia tai muita opetukseen kohdennettuja materiaaleja. Ne on lisensoitu avoimella lisenssillä tai ovat vapaasti jaossa olevia. Niitä saa käyttää maksutta, muokkausta tai uudelleen jakamista voidaan vähäisessä määrin rajoittaa. Lisensoinnissa käytetään Creative Commons (CC) -lisenssejä. CC-lisensseillä määritellään ehdot, joilla materiaalia voi käyttää uudelleen eikä niillä luovuta tekijänoikeuksista.

Oppimateriaalin tekijä tai tekijät määrittävät itse avoimen oppimateriaalin käyttöoikeudet Creative Commons -lisenssillä. Avointen oppimateriaalien kirjaston suosituksena avoimille oppimateriaaleille on Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) tai Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 (CC BY-SA 4.0) -lisenssit. CC BY -lisenssin mukaan sinut mainitaan oppimateriaalin tekijänä ja muut käyttäjät saavat vapaasti käyttää oppimateriaaliasi osana oppimis-, opetus- ja koulutustarpeitaan. Lisenssi mahdollistaa myös muiden käyttäjien oikeuden luoda omia muokkauksia oppimateriaalisi pohjalta. Alkuperäinen tekijä, käytetty lisenssi ja julkaisupaikka täytyy mainita myös uuden, muokatun materiaalin yhteydessä. CC BY-SA -lisenssi on muuten sama kuin CC BY, mutta se rajaa, että mahdollisia muunnelmia ja uudelleen työstöjä ei voi julkaista muulla kuin alkuperäisellä lisenssillä. (Usein kysytyt kysymykset aoe.fi, 22.6.2023.)

Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi) voit löytää sekä julkaista omia, avoimeen käyttöön tarkoitettuja oppimateriaaleja.

Linkit

Jamkin avoin tiede ja tutkimus -sivusto

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaukset 1 (Oppimateriaalien avoin saatavuus) ja 2 (Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt)

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Creative Commons -lisenssit


Sirpa Tuomi ja Jari Parkkinen 3.8.2023