Kansainvälisyys

Miksi kansainvälistyä?

 • Elämme monikulttuurisessa maailmassa
 • Monikulttuurinen opiskeluyhteisö
 • Työelämän tarve kansainvälisille osaajille – monikulttuurinen työyhteisö, eri puolilla maailmaa toimivat tiimiläiset
 • Toimintaympäristön muutokset ja uudenlaiset osaajatarpeet
 • Euroopan komission tavoite; Kansainvälisen liikkuvuuden ja osaamisen edistäminen opintojen aikana, joka edistää eurooppalaista työvoiman liikkuvuutta
 • AMK:ien rahoitusmallissa ei ole suoraan kansainvälistymiseen liittyviä mittareita, mutta se ei poista kansainvälisen osaamisen ja sen kehittämisen tarvetta opintojen aikana (ja sen jälkeen)
  • Osa hakijoista tekee valinnan korkeakoulusta sen perusteella, mitkä ovat kansainvälistymisen mahdollisuudet.

Kansainvälinen osaaminen työelämässä

Piilotettu osaaminen, CIMO ja ajatushautomo Demos Helsinki julkaisu v. 2015: Raportista selviää, että vaikka monet työnantajat eivät välttämättä pidä kansainvälistä kokemusta merkittävänä rekrytointikriteerinä, he arvostavat valmiuksia, joita katsovat kansainvälisen kokemuksen tuottavan.

Työelämä kaipaa uudenlaisia kansainvälisiä osaajia ratkaisemaan ongelmia, joita syntyy globaalien megatrendien muuttaessa yritysten toimintakenttää.

Tulevaisuuden menestyksen kannalta on tärkeää, että sekä työelämä että opiskelijat itse oppivat tunnistamaan ja tuomaan esille piilossa olevan osaamispotentiaalinsa.

Kansainvälisyyden muodot

 • Ulkomailla tapahtuva kansainvälisyysosaamisen kehittäminen (kansainvälistyminen)
 • Suomessa tapahtuva kansainvälisyysosaamisen kehittäminen (kotikansainvälistyminen)
 • Kielellinen osaaminen
 • Kulttuurillinen/monikulttuurillinen osaaminen
 • Substanssiosaaminen

Kansainvälistymisen tavat

 • Ulkomaisessa korkeakoulussa tapahtuva osaamisen kehittyminen/kehittäminen opintojen kautta
  • Erityisosaamisen opiskelumahdollisuudet, mitä ulkomainen korkeakoulu tarjoaa
  • Oman substanssialan osaamisen kehittäminen, ulkomaisen korkeakoulun opintotarjonta
  • Kielitaidon kehittäminen – englanti, kohdemaan kieli, muut kielet
  • Kulttuuriosaamisen/monikulttuuriosaamisen kehittäminen – maan kulttuuri, eri kulttuurien tavat
  • Double Degree –opiskelumahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Ulkomailla harjoittelu ulkomaisessa/kansainvälisesti toimivassa yrityksessä/organisaatiossa
  • Oman alan ammatillisen osaamisen kehittäminen
  • Ulkomaisen työkulttuuriin tutustuminen, omaksuminen
  • Monikulttuurisessa työyhteisössä/tiimeissä toimiminen
 • Opintomatkat, Intensiivikurssit, Summer Schoolit yms.
 • Physical, Virtual and Blended Mobility
 • Green Mobility increase environmental awareness of mobility and to encourage more sustainable internationalization
 • EUDRES-verkoston yhteistyö

Kotikansainvälistymisen tavat

 • Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat
 • Englanninkieliset opintojaksot
 • Summer School, intensiivikurssit yms
 • Kieli- ja kulttuuriopinnot
 • Ulkomaisten/kansainvälisten osaajien luennot
 • Yhteiset opintojaksototeutukset (Physical, Virtual and Blended Mobility)
 • Harjoittelu kansainvälisessä yrityksessä ja monikulttuurisissa tiimeissä
 • Kansainvälisiin projekteihin osallistuminen
 • Verkostoituminen ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa esim. ryhmätyöt, vapaa-aika, Learning Cafe, Each One Teach One yms
 • Tutorina toimiminen ulkomaisille opiskelijoille
 • JAMKOn toimintaan osallistuminen

Opetussuunnitelma

Joustava opiskelupolku ja yksilöllinen tutkinto

Opetussuunnitelmassa tulee olla erilaisia vaihtoehtoja kansainvälistymiselle ja kansainvälisen osaamisen kehittämiselle. Opetussuunnitelma ei saa olla ”liian tiukka”, jotta kansainvälisen osaamisen kartuttamiselle on mahdollisuuksia.

Kannustava ilmapiiri, rohkaisu, tuki ja ohjaus kansainvälistymisen mahdollisuuksille ovat tärkeitä, kuten myös henkilökohtaisen kasvun mahdollisuus vuorovaikutuksessa, viestintä- ja kommunikointitaidoissa, sosiaaliset taidoissa sekä yhteistyötaidoissa.

Opetussuunnitelmia laadittaessa otettava huomioon työelämän muutokset ja erilaisten osaajien tarve nyt ja tulevaisuudessa. Yksilöllinen tutkinto on kilpailuvaltti työmarkkinoilla.

”Kansainväliset kokemukset synnyttävät uudenlaista osaamista, jota suomalaiset työnantajat arvostavat.”


Nina Björn 10.2.2022