Opiskelijat mukana OPS-työssä

Opetussuunnitelmaa tehdessä tulee huomioida opetussuunnitelman kohde eli opiskelijat. Opiskelijoille tulee antaa mahdollisuus osallistua OPSin uudistamiseen tai päivittämiseen ja opiskelijoiden kokemus tulee huomioida lopullisessa OPSissa. Opiskelijoilla on kokemus opintojaksoista, jotka ovat hyödyllisiä, mitä tarvitaan omalle alalle lisää, mutta myös opintojaksoista, joita ei ole koettu hyödylliseksi. Opiskelijoiden kanssa syntyvä keskustelu opetussuunnitelman sisällöstä on myös tärkeää uuden opetussuunnitelma luomisessa.

Kuinka sitten opiskelijat voisivat olla mukana OPS-työssä? Kevyimmillään se on palautteen keräämistä opetuksesta, sen ajankohtaisuudesta ja kehittämisestä. Enemmän osallistavaa työtä olisi opiskelijoiden kanssa keskustelu ja yhteiset työpajat oman tutkinto-ohjelman sisällä. Tällöin opiskelijat pääsevät kertomaan näkemyksensä ja kokemuksensa edellisen opetussuunnitelman sisällöstä ja näiden pohjalta seuraavaan opetussuunnitelmaan voidaan korjata korjattavia asioita, mutta pitää siellä hyväksi koettuja asioita.

Koko Jamkin tasolla OPS-työssä olisi hyvä olla ryhmä eri tutkintojen opiskelijoita, jolloin eri taustaiset opiskelijat pääsisivät kertomaan näkemyksiään yleisesti OPS-työstä.


Lauri Kujala (JAMKO) 20.6.2023